Down to content

Vystužené oporné múry a strmé svahy

S potrebou maximalizácie stavebného územia spolu s obtiažnym a rôznorodým terénom môžu inžinieri zvoliť širokú paletu tradičných metód - železobetón, gabióny, štetovnicové steny či tehlové múry. V širšej miere sa však mnohý obracajú na Technológie Tensar a riešeniam šitým na mieru, ktoré dokážu vyhovieť estetickým, rozpočtovým a ekologickým požiadavkám.

Výhody pre Váš projekt

Jednoduché modulárne systémy pre vystužené systémy, ktoré používajú certifikované súčasti konštrukcií Tensar, ponúkajú rôzne výhody v porovnaní s tradičným železobetónom:

 • Až 75% úspora nákladov
 • Rýchla výstavba, skrátenie doby výstavby až o polovicu
 • Voľba lícových uhlov od 20° do 90°, architektonické a prirodzené povrchové úpravy a projektové varianty pre ľahkú výstavbu oblúkov a terás
 • Medzinárodná certifikácia
 • Projektovaná životnosť až 120 rokov
 • Poistené projekty
 • Väčšina systémov nepotrebuje žeriavy alebo dačesné podpery
 • Do ekologických výhod možno zahrnúť využitie materiálu získaného na mieste stavby alebo výpne z odpadového materiálu a významné zníženie uhlíkových emisií.

Ekonomický, flexibilný a atraktívny spôsob výstavby oporných konštrukcií

Jednoduché modulárne systémy pre vystužené systémy Tensar ponúkajú až 75% úsporu nákladov

Aplikačné oblasti

Aplikačné oblasti

Na základe našich 30-ročných skúseností s výstavbou a navhovaním konštrukcií z vystuženej zeminy a geomreží, systémy oporných konštrukcií TensarTech poskytujú radu možných riešení pre širokú škálu aplikácií. Sú to nasledujúce:

 • Oporné múry a mostné opory s výberom systémov vrátane modulárnych lícnych blokov, panelov na plnú výšku alebo delených panelov
 • Strmé svahy budované rýchlo a ekonomicky za účelom vytvorenia násypu so strmou čelnou stenou pokrytou rastlinstvom
 • Oprava svahov s použitím geomreží a porušenej zeminy pri obnove stability svahu prináša menšie ekologické zaťaženie

Need help?