Down to content

Stropy banských diel a podopretie stien

Predovšetkým bezpečnosť a účelnosť sú veľmi dôležité v ťažobnom priemysle rovnako ako maximálne efektivita a znižovanie nákladov. Technológie Tensar ponúkajú systémy, ktoré sú ľahké, jednoducho manipulovateľné a rýchlo inštalovateľné.Aké výhody získate

Tensar má množstvo Mining systémov pokrývajúcich širokú škálu využiteľné v podzemných dielach a tuneloch, ktorými sú:

  • Ochranné siete zachytávajúce padajúce kamenivo: koróziivzdorné polymérové mreže Tensar Roof Mats v kombinácii s geomrežami Tensar Mining sú jednoduchšie a bezpečnejšie pre inštaláciu v porovnaní s kovovými alternativami
  • Stenové podhľady: na rozdiel od reťazí môžu byť podhľady Minex Rock Mesh zmontované na povrchu a jednoducho prepravné do podzemia a inštalované.
  • Zaistenie portálov: pevné a ľahké geomreže Tensar Mining Grids zaisťujú strmý svah pri portáloch a zachytávajú padajúce kamene.
  • Vystužovanie ciest a železníc: je dôležité rovnako v podloží ako na povrchu. Použitie trojosových geomreží Tensar zabraňuje presadaniu tratí a udržuje geomretriu trate podľa typu použitého systému.

Osvedčené, praktické podzemné riešenia využívajúce mreže Tensar Mining

Technológie Tensar ponúkajú systémy, ktoré sú ľahké, jednoducho manipulovateľné a rýchlo inštalovateľné.


Akýkoľvek je Váš projekt, vieme Vám pomôcť

Po mnohých rokoch inovatívnych riešení sa ukázalo, že riešenie pomocou geomreží je ideálne pre oblasť baníctva. Je k dispozícii celý rad prípadových štúdií a publikácií. Naše bohaté skúsenosti zahŕňajú technickú, projekčnú a inštalačnú podporu výrobkov.

Need help?

Product Literature