Down to content

Letiská

Od obnovy nových približovacích a pristávacích dráh až po oporné múry a protihlukové bariéry, Technológia Tensar je schopná ponúknuť ekonomicky a ekologicky vhodné riešenie pre letiská a pristávacie plochy. Skutočne máme mnohoročné skúsenosti so znižovaním stavebných nákladov a minimalizáciou údržby.

Neúnosné podložie? Tensar má odpoveď

Spevnené letiskové plochy je občas potrebné stavať na neúnosnom podloží, čo spôsobuje značné problémy stavebným inžinierom. Geomreže Tensar môžu spevniť neúnosné podložie a eliminovať vplyv nerovnomerného sadania tak, že vytvoria mechanicky stabilizovanú vrstvu pre pristávacie a približovacie dráhy schopné prenášať vysokú záťaž od pohybu lietadiel, čim redukujú potrebu kameniva, predlžujú životnosť a vytvárajú potenciál pre významné prínosy z hľadiska nákladov, času a ekológie.

 

 

 

Obnova povrchu pristávacích a približovacích dráh

Tam kde stávajúce pristávacie dráhy sú náchylné na vznik a šírenie reflexných alebo únavových trhlín a vyžadujú si obnovu povrchu môžu byť systémy Tensar pre vystužovanie asfaltových vrstiev ideálne riešenie a možno ich položiť na väčšinu existujúcich povrchov. Geomreže Tensar pre vystužovanie asfaltových vrstiev sú schopné zabrániť šíreniu trhlín a spevniť kompozitné výrobky. Môžu tiež zamedziť prieniku vody, čím predlžujú životnosť asfaltového povrchu a znižujú budúce náklady na údržbu. Táto vlastnosť nízkej priepustnosti môže byť tiež veľmi úžitočná v prípade rozliatia paliva.

Výstavba zábran

V zastavaných alebo ekologicky citlivých oblastiach nachádzajú uplatnenie strmé zemné hrádze ako vizuálne, nárazové alebo zvukové zábrany. Systémy oporných konštrukcií TensarTech môžu nielen vytvoriť stabilnú zábranu, ale taktiež umožňujú využitie miestneho materiálu ako zásypu - čím zvyšujú ekologický prínos. Ďalšie systémy ponúkajú protieróznu ochranu v miestach ohrozených rýchlym pohybom vzduchu od motorov lietadiel, rovako ako pri odvodňovacích kanáloch a priekopách.

 

Geomreže Tensar môžu spevniť neúnosné podložie a eliminovať vplyv nerovnomerného sadania tak, že vytvoria mechanicky stabilizovanú vrstvu pre pristávacie a približovacie dráhy schopné prenášať vysokú záťaž od pohybu lietadiel.

Technológie Tensar sa využívajú na letiskových projektoch po celom svete a k dispozícii je celý rad prípadových štúdií. Jednoducho kliknite na odkazy v hornej časti stránky, aby ste zistili viac. Náš skúsený tím stavebných inžinierov ponúka tiež odborné konzultácie, špecifikácie, výkresy, certifikované návrhy a podrobné cenové kalkulácie. Pravidelne usporadúvame tiež bezplatné workshopy.

Need help?