Down to content

Geomreža Tensar AR-G

Pri opravách asfaltových vozoviek je rozhodujúce nájsť spôsob pre riešenie problémov ako napríklad vznik trhlín a vyjazdených koľají. Vystužovanie a stabilizácia asfaltových vrstiev výrobkom Tensar AR-GN si dokáže poradiť s týmito problémami a predĺžiť životnosť vozovky.

AR-GN je kompozit skladajúci sa z tuhej polypropylénovej geomreže, ktorá sa vyznačuje veľmi vysokou rozmerovou stálosťou, pevnosťou spojov a vyšším tvarom rebier; táto geomreža je dodávaná už tepelne spojená s geotextíliou. Geotextília uľahčuje inštaláciu, pôsobí ako plocha membrány pohlcujúce napätia a dlhodobá zábrana proti prieniku vody, potom ako je počas inštalácie nasýtená asfaltom. Nová asfaltová vrstva sa mechanicky spojí - zazubí - s otvormi geomreže a vytvorí tak vystuženú vozovku. Vysoká tuhosť mreže pri veľmi nízkych úrovniach napätia, v kombinácii so zazubením vo vnútri asfaltové matice, poskytuje výbornú odolnosť voči trhlinám, a zvlášť únavovým trhlinám. Zlepšením účinnosti nového asfaltu, AR-GN môže potenciálne umožniť zníženie hrúbky asfaltovej vrstvy až o 30% v porovnaní s nevystuženými vrstvami.

Ak je AR-G umiestnený bližšie k povrchu vozovky môže takisto prispieť k rezistencii na tvorbu koľají v asfalte spájaných s použitím zmesi o nízkej tvrdosti, vysokou teplotou prostredia a dlhotrvajúcou záťažou ťažkými kolesami. Aby Tensar AR-GN efektívne fungoval musí na ňom byť umiestnené minimálne množstvo zhutneného asfaltu s hrúbkou 70 mm. V takom prípade je Tensar AR-GN typicky inštalovaný pod ložnú vrstvu alebo podkladovú vrstvu. Tu môžete vidieť ako to funguje odkaz na animáciu.

Vystužovanie asfaltových vrstiev

Zlepšením účinnosti nového asfaltu, AR-GN môže potenciálne umožniť zníženie hrúbky asfaltovej vrstvy až o 30% v porovnaní s nevystuženými vrstvami.


TensarAR-GN

  • Predlžuje konštrukčnú životnosť vozovky
  • Značná odolnosť voči únavovým trhlinám
  • Skvele vyhovujúce pre použitie v prípade prekrývania netuhých vidieckych ciest s nízkou tuhosťou podložia alebo náchylných na oslabenie zeminy kvôli jarnému topeniu
  • Značná odolnosť voči reflexným trhlinám
  • Dlhodobá úspora nákladov oproti tradičným metódam
  • Potenciálne zmenšenie hrúbky asfaltovej vrstvy až o 35%
  • Obmedzujú vznik vyjazdených koľají v asfalte

Need help?