Down to content

Minex

Jedným z najefektívnejších foriem ťažby je z pohľadu rýchlosti a bezpečnosti stenový výrub. Oceľové laná boli tradične používané pre zabezpečenie dlhých výrubov. V súčasnej dobe sú široko nahradzované materiálom s pomalým horením odolným proti korózii Minex Rock Mesh a je jednoduché zistiť prečo. 

 


Vedúcou technológiou pre zabezpečenie dlhých výrubov (a rovnako účinnou pri zaistení stropov a vytvorení ochranných rámov), Minex má rovnako nízku hmotnosť jako geomreža Tensar Mining, ale osemnásobne väčšiu pevnosť a vyššiu flexibilitu. Môžu byť taktiež použité výstužné pásy, ktoré vedú k eliminácii počtu oceľových lán.

Ľahký a jednoducho manipulovateľný materiál dokáže nielen znížiť pracnosť a zabrániť prípadnému zraneniu, ale znižuje aj dobu inštalácie až o 75% oproti použitiu reťazí a zváraných drôtených sietí.

Univerzálne zabezpečenie stenových výrobov bez použitia oceľových lán

Materiál Tensar Minex je vyvinutý na základe bohatých skúseností s ťažbou po celom svete.

  • Ľahký a jednoducho manipulovateľný
  • Znižuje dobu inštalácie až o 75%
  • Ideálna náhrada sietí bez oceľových lán 
  • Môže podstatne znížiť náklady spojené s dopravou v štôlňach 
  • Osemnásobne väčšia pevnosť než geomreža Tensar Mining
  • Materiál s pomalým horením a odolný voči korózii
  • Znižuje prípadné zranenia pri manipulácii

Need help?

Product Literature