Down to content

Mining Grid

V ťažobnom priemysle je bezpečnosť prvoradá rovnako ako praktickosť a efektívnosť nákladov. Geomreža Tensar Mining Grid prináša výsledky na všetkých úrovniach, ponúka ľahkú, rýchlo montovateľnú alternatívu ku konvenčným kovovým systémom.

 Pomocou geomreží Tensar určených pre baníctvo BX3326 a BX3316 je možné vytvoriť ochranu odolnú proti korózii s nízkou rýchlosťou horenia, ideálnu pre vytvorenie plášťa medzi rozperami na strope a na stenách. Geomreže Tensar Mining v kombinácii s Minex Rock Mesh, UX3340 Roof Mats a Stenové popruhy (ekvivalent s pevnosťou porovnateľnou s drôteným pletivom) vytvára kompletný stavebný systém vhodný pre mnoho banských činností. Geomreže BX1610 so samozhášavou zložkou a UV stabilnou verziou sa navrhuje v prípade nutnosti zaistenia portálov tunelov. Sú ľahké a flexibilné a umožňujú teda ľahkú manipuláciu, ktorá vedie k vyššej efektivite výroby a nižším zdržaniam pri prípadných nehodách.

Nad a pod zemou

Being lightweight and flexible, Tensar Mining grids are not only easy-to-handle and safe to work with, but also help to increase production efficiency and decrease injury downtime.

Mining Grid


  • Ľahké a jednoducho inštalovateľné 
  • Rýchla inštalácia 
  • Znižuje celkové náklady na projekt 
  • Osvedčená pevnosť pre náhradu za kovové alternatívy
  • Odolné proti korózii a samozhášavé 
  • Znižuje možnosť zranenia pri manipulácii
  • Nižšia doba inštaláciu oproti reťaziam alebo drôtenému zváranému pletivu až o 75%

Need help?

Product Literature