Down to content

Systém pre oporné múry TensarTech TW1®

Systém oporných múrov TensarTech TW1 bol vyvinutý ako alternatívne riešenie ku tradičnej variante oporných múrov, poskytuje všestrannosť a v podstatnej miere znižuje náklady a skracuje dobu výstavby.

Pozostáva z prefabrikovaných betónových tvaroviek bezpečne pripojených k jednoosovým geomrežiam Tensar, ktoré vystužujú zeminu vzadu a vytvárajú pevnú, trvanlivú a takmer bezúdržbovou opornú stenu s projektovou životnosťou až do 120 rokov.


Tvarovky TW1 tvoria uhol líca 86°, sú iba položené na sucho a zvyčajne nevyžadujú použitie žeriavov alebo podpier. Váha štandardného 150 mm vysokého bloku je vhodná pre ručnú manipuláciu. Ich geometria dovoľuje, aby sa oblúky, rohy, schody a ďalšie komponenty ľahko spojili. Je dostupný v širokej škále farebných odtieňov. K dispozícii je tiež variant špeciálneho systému TW1 Link s vertikálnym lícom a nerezovými kotvami umožňujúcimi pripevnenie kamennej alebo murovanej povrchovej vrstvy tak, aby zodpovedala špecifickým estetickým požiadavkám daného miesta.

Systémy oporných múrov TensarTech sa osvedčily v tisíckach projektov a sú k dispozícii mnohé prípadové štúdie. Možno tiež nájsť kompletné riešenie projektu spolu s tímom našich skúsených inžinierov. Vďaka použitiu nášho prepracovaného softvéru TensarSoil, poskytujeme všetko od nezáväzných aplikačných návrhov až po kompletný projekt a dodávateľský servis vrátane profesionálnej poistky náhrady škôd

Všestranné a cenovo výhodné mostné opory a oporné múry

Pozostáva z prefabrikovaných betónových tvaroviek bezpečne pripojených k jednoosovým geomrežiam Tensar, ktoré vystužujú zeminu vzadu a vytvárajú pevnú, trvanlivú a takmer bezúdržbovou opornú stenu s projektovou životnosťou až do 120 rokov.

Čo zahŕňa systém oporných múrov TensarTech TW1?


  • Obhliadku stavby 
  • Kompletné projekčné poradenstvo s použitím najmodernejšieho softvéru
  • Konštrukčné výkresy
  • Poistenie zodpovednosti za spôsobené škody
  • Vystuženie geomrežami Tensar - nezávislá kalkulácia 
  • Tvarovky TW1 a spojovacie konektory 
  • Inštalačné postupy
  • Konzultácie a zaškolenie na stavbe

Need help?

Product Literature