Down to content

Výpočtový program TensarPave umožňuje projektantom rýchlo vytvoriť návrh vystuženia podložia s využitím geomreží Tensar na stabilizáciu nesúdržných vrstiev. To maximalizuje zníženie nákladov, ktoré možno dosiahnúť znížením hrúbky vozovky.

Výpočtový program TensarSoil umožňuje projektantom vypracovať návrh vystužených oporných múrov a vystužených strmých svahov.

Využitým výpočtových programov ponúkaných spoločnosťou Tensar je projektant schopný ušetriť drahocenný čas použitím preddefinovaných systémov oporných konštrukcií. Technici spoločnosti Tensar a jednotlivých regionálnych kancelárií sú Vám k dispozícii v rámci konzultácií a taktiež pri kontrole navrhnutých technických riešení s cieľom pomôcť Vám s týmto procesom.

Výpočtové programy TensarPave a TensarSoil sú projektantom k dispozícii, ktorí sa zúčastnia našich workshopov či seminárov.

Prosím kontaktujte nás na +44 (0) 1254 262 431 alebo na čísle distribútora +4201 634 540 90 ak si prajte dostať k dispozícii naše návrhové programy a my to pre Vás zariadime. Ak je to potrebné vieme Vám tiež poskytnúť zaškolenie za účasti niektorého z našich odborníkov priamo u Vás v sídle Vašej firmy.