Podpora pri navrhovaní

design-support-1-580-580

Podpora pri navrhovaní

Partner pri každom vašom kroku

Projekt je viac než len jednoduchý výber materiálu – ide o návrh, ktorý spĺňa požiadavky investora, znižuje náklady, predlžuje životnosť konštrukcie a chráni vašu reputáciu. Inými slovami, ide o celkovú hodnotu, ktorú obdržíte od partnera, ktorý sa zaviazal k tomu, že váš projekt bude úspešný.

V spoločnosti Tensar ideme nad rámec obyčajného predaja produktov. Náš tím vyškolených technikov a obchodných zástupcov je vám k dispozícii od začiatku projektu až po jeho realizáciu, ale aj v ktorejkoľvek fáze vášho projektu. Ako váš partner vám prinášame odborné rady a skúsenosti a oceňovaný softvér, ktorý vám umožní jednoduchšie vytvárať a obhajovať vaše konštrukcie, ale aj navrhovať ich s väčšou istotou.

Hodnotové inžinierstvo

Neobetujte výkon kvôli cene. Môžeme vám pomôcť maximalizovať hodnotu vášho rozpočtu pomocou osvedčených stratégií, ktoré vytvárajú najvýkonnejšie konštrukcie často pri nižších nákladoch. Náš skúsený tím bude s vami spolupracovať pri výbere najlepšieho riešenia pre jedinečné okolnosti a požiadavky vášho projektu. Či už potrebujete zredukovať hrúbku konštrukčných vrstiev, stabilizovať neúnosné podložie, predĺžiť životnosť projektu, alebo nejakú ich kombináciu, sme tu, aby sme vám pomohli dosiahnuť špecifické ciele vášho projektu.

Žiadosť o preskúmanie projektu

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Navrhujte s istotou a odkiaľkoľvek

  • Navrhnite a posúďte vrstvy vozovky a konštrukčných vrstiev
  • Ľahko porovnávajte alternatívne materiály
  • Stanovte počiatočné úspory nákladov a úsporu nákladov na životný cyklus, úsporu času a ukazovatele udržateľnosti
  • Súhrn navrhovaných alternatív na vysokej úrovni pre všetky zainteresované strany projektu
  • Zdieľanie funkcií, ktoré napomáhajú spolupráci

Začnite navrhovať teraz

Stacked Image 0

Softvér TensarSoil®

Program TensarSoil umožňuje projektantom vytvárať návrhy vystužených strmých svahov, múrov a mostných opôr.

Pomocou návrhových programov, ktoré ponúka spoločnosť Tensar, môže projektant ušetriť drahocenný čas tým, že si vytvorí návrhy vo vlastnej réžii. Na pomoc projektantovi pri tomto procese je k dispozícii tím projektantov a technickej podpory spoločnosti Tensar, ktorý poskytuje poradenstvo a ponúka službu kontroly vami vypracovaného návrhu.Požiadajte o TensarSoil