Kde zakúpiť

Naše výrobky predávame priamo alebo prostredníctvom rozsiahlej siete dodávateľov a distribútorov. Všetci naši distribútori majú znalosti o riešeniach Tensar a môžu vám pomôcť pri výbere a kúpe správnych výrobkov pre váš projekt.

 

Distribútor

 

CHS-GEO Servis, a.s.

Vysoká 19
 811 06 Bratislava
 Slovensko

T: + 421 2 634 540 90

E: info@chsgeo.sk 

W: www.chsgeo.sk

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Navrhujte s istotou a odkiaľkoľvek

  • Navrhnite a posúďte vrstvy vozovky a konštrukčných vrstiev
  • Ľahko porovnávajte alternatívne materiály
  • Stanovte počiatočné úspory nákladov a úsporu nákladov na životný cyklus, úsporu času a ukazovatele udržateľnosti
  • Súhrn navrhovaných alternatív na vysokej úrovni pre všetky zainteresované strany projektu
  • Zdieľanie funkcií, ktoré napomáhajú spolupráci

Začnite navrhovať teraz

Stacked Image 0