Udržateľnosť

Udržateľnosť a úspech idú ruka v ruke

Sme presvedčení, že na vytvorenie odolnejšej budúcnosti potrebuje svet sebavedomých projektantov a staviteľov, ktorí vedia, ako dosiahnuť udržateľnosť. Veríme tiež, že tento cieľ sa dá dosiahnuť aj bez toho, aby sme museli obetovať konečný výsledok alebo časový harmonogram projektu. Z tohto dôvodu považujeme každý rozhovor za príležitosť pochopiť, ako môže ísť udržateľnosť ruka v ruke so ziskom a úspechom. Naša vášeň pre vzdelávanie v kombinácii s našimi inovatívnymi riešeniami s geomrežami vám umožňuje navrhovať a stavať s istotou. Keď sa to stane, všetci vyhráme.


 Naša cesta k udržateľnejšej budúcnosti


Zabezpečenie vyššej udržateľnosti prostredníctvom inovatívnych obchodných procesov a pozitívnych uhlíkovo efektívnych riešení.

Riešenia

Poskytovanie riešení, ktoré pozitívne ovplyvňujú uhlíkovú stopu na projektoch, kam dodávame.

Životné prostredie

Zníženie uhlíkovej stopy prostredníctvom zvýšenia efektívnosti výroby a udržateľných zdrojov energie.

Komunita

Podpora interných a externých komunít, prispievanie k pozitívnej pohode zamestnancov a miestnej charitatívnej činnosti.

 Riešenia


Poskytovanie riešení, ktoré pozitívne ovplyvňujú uhlíkovú stopu na projektoch, kam dodávame.

Spoločnosť Tensar navrhuje každý projekt s ohľadom na vstupné parametre a požiadavky projektu. Robíme to preto, aby sme zaistili, že riešenie pre každý projekt bude presne na mieru. Okrem úspory času a nákladov na stavbe je pre nás dôležitou súčasťou aj úspora emisií uhlíka na projektoch realizovaných pre našich zákazníkov.

Začlenením geomreží Tensar do projektov môžeme ušetriť náklady na zbytočné výkopy a tým znížiť aj množstvo potrebného kameniva. Riešenia Tensar zároveň umožňujú v niektorých prípadoch použiť recyklovaný zásypový materiál. Medzi výhody tohto riešenia patrí:

 • Zníženie množstva výkopových prác
 • Zníženie množstva prepravovaného kameniva
 • Rýchlejšia výstavba priamo na mieste
 • Predĺžená životnosť projektu a zníženie nákladov na údržbu

Sú tiež v súlade s informáciami, ktoré tu nájdete od IGS (Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti) o tom, ako "geosyntetika významne prispieva k cieľom trvalo udržateľného rozvoja OSN" .

Nižšie nájdete príklady niektorých projektov, pri ktorých sme ušetrili až 50% emisií uhlíka. *****(Odkazy na prípadové štúdie)

Životné prostredie


Zníženie uhlíkovej stopy prostredníctvom zvýšenia efektívnosti výroby a udržateľných zdrojov energie.


Už viac ako 10 rokov sa intenzívne zameriavame na uhlíkovú stopu nášho podniku a zaviedli sme niekoľko iniciatív na jej zlepšenie a zníženie.

 • Prechod na dodávateľa energie zo 100% obnoviteľných zdrojov. Od 1. októbra 2020, po iniciatíve na zmenu dodávateľa energií, všetka elektrina používaná vo výrobe pochádza z obnoviteľných zdrojov. Viac informácií o tejto zmene nájdete tu. 


 • Inštalácia inteligentného LED osvetlenia v závode, Podpora zníženia spotreby elektrickej energie, priniesla úsporu 250 ton uhlíka ročne
 • Montáž energeticky účinných kompresorov v našom zariadení
 • Významné pokroky v znižovaní množstva odpadu, 99,5 % všetkého interného polymérového odpadu sa recykluje počas výrobného procesu
 • Certifikát Cool Earth & Open Energy potvrdzuje prínos spoločnosti Tensar a pomáha chrániť 7,99 hektára lesaNeustále kladieme dôraz na maximalizovanie materiálovej efektívnosti pre dosiahnutie požadovaného výkonu produktu prostredníctvom vývoja nových produktov a modifikácii existujúcich produktov a technologických postupov.

Komunita 


Podpora interných a externých komunít, prispievanie k pozitívnej pohode zamestnancov a miestnej charitatívnej činnosti.

 

Starostlivosť o zamestnancov

Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov sú pre nás najvyššou prioritou. To zahŕňa aj záväzok organizácie interných školení spolu s naším zameraním sa na rovnosť a rozmanitosť v celej našej organizácii.

Niektoré príklady záväzkov, ktoré sme prijali, si môžete pozrieť nižšie:

 • Do roku 2022 chceme zabezpečiť, aby 20 % našich zamestnancov bolo vyškolených ako poskytovatelia prvej pomoci v oblasti duševného zdravia.
 • Tensar Academy zameraná na interné a externé vzdelávanie
 • Interné podujatia organizované s cieľom zvýšiť povedomie o rozmanitosti a začlenení v rámci organizácie
 • Talentový program

Spoločnosť Tensar pravidelne organizuje podujatie „na bicykli do práce“, ktoré sa vždy stretáva s pozitívnym ohlasom a ktoré prispieva k zlepšovaniu zdravotnej kondície zamestnancov a predstavuje prínos pre životné prostredie.

Charitatívna a komunitná podpora

Spoločnosť Tensar sa v rámci svojich možností snaží podporovať lokálne charitatívne organizácie. Či už ide o sponzorovanie miestneho futbalového tímu alebo organizovanie firemných podujatí na získavanie peňazí pre charitatívne organizácie.

Podpora škôl a STEM

V tíme Tensar je niekoľko ambasádorov STEM, ktorí počas lockdownu zorganizovali v Spojenom kráľovstve súťaž pre mladých ľudí, ktorá ich motivovala, aby navrhli vlastný koncept udržateľnej dopravy.