Tensar+ geotechnický návrhový softvérTensar+ geotechnický návrhový softvér

Tensar+ je bezplatný softvér pre geotechnické návrhy, ktorý je dostupný online kdekoľvek a kedykoľvek. Použite platformu pre navrhnutie svojho projektu, prispôsobenie jeho špecifikácií a zobrazenie úspor nákladov v reálnom čase.

Navrhujte projekty pre tak rôznorodé aplikácie, ako sú cesty, pracovné plochy, železničné trate, zakladanie, múry a svahy, pobrežná ochrana, banské štruktúry a zariadenia na ukladanie odpadu. Pre každú aplikáciu nájdete celý rad návrhových modulov - nové moduly sú neustále dopĺňané.

Tensar+ je softvérová platforma pre geotechnický návrh, ktorá vám umožňuje:

  • Navrhnúť a vyhodnotiť špecifické časti projektu
  • Porovnať alternatívne materiály a podmienky projektu
  • Sledujte úsporu nákladov a času v reálnom čase pri zemene parametrov
  • Analyzujte udržateľnosť vašich projektov.


Tensar-Desktop-and-Mobile-Preview