Environmentálne sociálne riadenie

List od nášho generálneho riaditeľa

Tensar víta príležitosť zdôrazniť naše environmentálne, sociálne a riadiace princípy v tejto inauguračnej správe ESG.

Od nášho vynájdenia pôvodnej geomreže v roku 1978 a vynájdenia pôvodného systému zlepšovania základov Geopier® v roku 1991 bola naša firemná kultúra postavená na inováciách, neustálom zlepšovaní, integrite, tímovej práci a sociálnej zodpovednosti. Naším záväzkom nie je len technologický a priemyselný pokrok, ale aj naše vzťahy s našimi zamestnancami, komunitami, ktorým slúžime, a nákladovo efektívnymi riešeniami vedúcimi k znižovaniu uhlíkovej stopy, ktoré našim zákazníkom dodávame každý deň.

Sme hrdí na to, že robíme svet udržateľnejším a odolnejším miestom. Naše technológie pomáhajú znižovať využívanie prírodných zdrojov a zlepšujú uhlíkovú stopu infraštruktúry a iných projektov. Tieto benefity považujeme za  kľúčové hodnoty našej spoločnosti.

Našou najvyššou prioritou zostáva predovšetkým zdravie a bezpečnosť našich ľudí. Uprednostňujeme však aj holistický prístup k zdraviu našich zamestnancov nad rámec ich fyzického zdravia poskytovaním podpory osobného a profesijného rozvoja a duševného zdravia. aj holistické zdravie našich zamestnancov nad rámec ich fyzického zdravia poskytovaním podpory osobného a profesionálneho rozvoja a duševného zdravia. A napokon sa snažíme zabezpečiť, aby naša kultúra bola taká, ktorá zahŕňa rozmanitosť a podporuje inkluzívnosť v mnohých našich regiónoch a obchodných jednotkách.

Z našej akvizície spoločnosťou CMC, Inc. sme obzvlášť nadšení, pretože veríme, že obe spoločnosti sú postavené na bohatej histórii inovácií, záväzkoch vedúcich k úspechu našich zákazníkov a podobných hodnotách, ktorými sa riadia naše vízie. Pripojenie sa k CMC poskytne silný impulz pre naše snahy o Environmentálne, sociálne riadenia a spoločne sa tešíme na splnenie rastúcich očakávaní pre globálne trvalo udržateľné riešenia.

Ako napredujeme, plánujeme pokračovať v pravidelnom podávaní správ o našej stratégii a pokroku ESG. Tešíme sa aj na príležitosť pokračovať v poskytovaní hodnoty našim zákazníkom, a to nielen prostredníctvom nákladovo efektívnych riešení ich problémov v oblasti infraštruktúry, ale aj prostredníctvom lepších environmentálnych výsledkov, väčšieho zmyslu pre spoločenskú zodpovednosť, ako aj etických obchodných operácií.

Mike-Lawrence-Web-2

Mike Lawrence
Výkonný riaditeľ


Naším záväzkom nie je len technologický a priemyselný pokrok, ale aj naše vzťahy s našimi zamestnancami, komunitami, ktorým slúžime, a nákladovo efektívne riešenia minimalizujúce uhlíkovú stopu, ktoré našim zákazníkom dodávame každý deň.

esg-resized-(1)
ESG-Footprint-Revised-(1)