Misia, vízia a hodnoty

NAŠOU VÍZIOU je byť svetovým lídrom v poskytovaní dôveryhodných inovatívnych riešení, ktoré posilňujú a stabilizujú povrch zeme, vďaka čomu bude náš svet bezpečnejším a udržateľnejším miestom pre budúce generácie.

NAŠIM POSLANÍM je byť preferovaným a dôveryhodným partnerom našich zákazníkov, ponúkajúcim overené konštrukčné riešenia dodávané pod globálnou značkou, ktoré im pomáhajú rásť tým, že uspokojujú ich kľúčové potreby:

 • Zrýchlenie výstavby
 • Zníženie počiatočných nákladov na výstavbu
 • Zvýšenie výkonnosti projektu a dlhá životnosť
 • Optimalizované celkové náklady na životný cyklus
 • Dlhodobo udržateľné riešenia


NAŠE HODNOTY sú:

 1. Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a nášho životného prostredia sú najdôležitejšou povinnosťou a úlohou každého v spoločnosti Tensar.
 2. Bezúhonnosť je prvoradá – to, o čom hovoríme, že budeme robiť, robíme čestným a etickým spôsobom.
 3. Tímová práca a rozmanitosť poháňajú náš výkon a podporujú našu vášeň; ľudia sú náležite odmeňovaní a očakáva sa ich neustály rozvoj; ku každému pristupujeme férovo a každého názory rešpektujeme.
 4. Zodpovednosť a rozhodnutia založené na faktoch sú základom našej kultúry pre dosahovanie požadovaných výkonov; pracujeme na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry, aby sme urýchlili výsledky.
 5. Neustála inovatívna činnosť vychádza z prijímania nových nápadov a uplatňovania myslenia „rýchlo zlyhať – zlyhať lacno – zlyhať dopredu“ vo všetkom, čo robíme.
 6. Zmýšľanie a riešenia zamerané na zákazníka sú základom nášho spoločného úspechu.