Down to content

Zakladanie násypov

Kľúčovou požiadavkou mnohých projektov je, aby násypy boli budované na pevnom a stabilnom podklade. V prípade neúnosného alebo nehomogénneho podložia to však môže predstavovať problém. Tensar však pozná spôsoby ako nahradiť tieto drahé úkony, ako sú odťaženie a náhrada neúnosnej vrstvy alebo použitie pilót.


Ako môže Tensar pomôcť

Geobunková štruktúra TensarTech Stratum Mattress System sa využíva pre zabezpečenie rovnomerného sadania, redukcia maximálneho sadania a vytlačovania podložia do strán. Geobunkové matrace, obvykle vysoké 1 m, sa rýchlo zostavia na mieste z geomreží v tvare neuzavretej súvislej konštrukcie, ktorá sa naplní zrnitým materiálom. Za účelom urýchlenia konsolidácie je možné ju kombinovať s vertikálnymi drénmi. 

Vysokopevnostnú pletenú geotextíliu Basetex  možno obvykle inštalovať ako jedinú vrstvu pre vystuženie základov škáry násypu a zaistenie dostatočnej stability proti šmykovým plochám v podkladových vrstvách. Geotextílie možno použiť na skrátenie alebo odstránenie jednotlivých fáz výstavby, a tým pomôcť dodržať projekt termínovo aj rozpočtovo. Môžu sa tiež použiť na preklenutie dutín v poddolovanom území.


Výstavba násypov na neúnosnom podloží

Tensar pozná spôsoby ako nahradiť drahé úkony, ako sú odťaženie a náhrada neúnosnej vrstvy alebo použitie pilót.

V porovnaní s nevystuženými alternatívami použitie týchto stavebných metód prináša niekoľko potenciálnych výhod:

  • Zníženie nerovnomerného sadania: bez potreby budovania pilót
  • Ekologické a nákladové výhody: v porovnaní s odťažením a náhradou zeminy
  • Rýchlejšia výstavba: umožňuje rýchlu výstavbu násypového telesa, často bez potreby budovania vo viacerých fázach
  • Dodržanie harmonogramu projektu a rozpočtu: predvídateľná výstavba a riadené sadanie bez drahého použitia pilót pomáhajú výstavbu projektu v súlade s harmonogramom

Akýkoľvek je Váš projekt, môžeme Vám pomôcť

Inovatívne technológie Tensaru sú používané po celom svete. K dispozícii je veľké množstvo prípadových štúdií a brožúr. Môžeme poskytnúť plnú technickú podporu vrátane odborných konzultácií, špecifikácií, výkresov, certifikovaných návrhov a podrobnej cenovej kalkulácie. Pravidelne usporadúvame bezplatné workshopy po celom svete. 

Need help?