Geotextília Tensar® Basetex®

20Rokov projektových aplikácií
1200 kN/m maximálna dostupná QC ťahová pevnosť
120Rokov návrhová životnosť
  • Vysoko-pevnostná polyesterová geotextília pre výstužné aplikácie
  • Dostupná v QC ťahových pevnostiach až do 1200kN/m
  • Odolná – vhodné pre návrhovú životnosť až 120 rokov
  • Osvedčená na použitie pri zakladaní násypov
  • Viaceré projekty po celom svete.
Prehľad

V prípadoch, keď je potrebné násypy vybudovať na mäkkom neúnosnom podloží, alebo na miestach kde sa v podloží môžu vyskytovať podzemné dutiny a kaverny, ktoré sú náchylné na poklesnutie, môže vzniknúť požiadavka na použitie vysokopevnostnej geosyntetickej výstuže. Produktový rad vysokopevnostných geotextílií Basetex od spoločnosti Tensar je navrhnutá tak, aby ponúkla ťahovú pevnosť potrebnú na zabezpečenie stability.

Produktový rad

Produktový rad Basetex je vyrábaný procesom tkania a dosahuje ťahovú pevnosť až do 1200kN/m (pozdĺžny smer) a 50kN/m alebo 100kN/m (priečny smer). Nosné priadze sú zo 100% vysokopevnostného polyesteru a poskytujú vynikajúce parametre plastického tečenia a vysoké ťahové pevnosti.

Navrhnuté pre vysokopevnostné vystuženie

Charakteristické vlastnosti materiálu Tensar Basetex, ktorý sa vyrába procesom pletenia, umožňujú priadzi zachovať si lineárny tvar, takže sú schopné dosiahnuť svoju plnú ťahovú pevnosť bez počiatočného predĺženia charakteristického pre klasické tkané priadze. Polyester má vynikajúce vlastnosti pri plastickom tečení a vysoký modul pevnosti v ťahu a vysoká molekulová hmotnosť polyesterovej priadze zaisťuje, že produkty sú vysoko odolné voči poškodeniu vplyvom prostredia v rozsahu normálneho pH a teplôt, ktoré sa vyskytujú v pôde.

Stabilita násypového telesa

Keď je Tensar Basetex správne nainštalovaný, môže zlepšiť stabilitu násypu voči hĺbkovým šmykovým plochám, a tak ho možno použiť na minimalizovanie alebo úplné zamedzenie  potreby postupnej výstavby, pričom sa zabezpečí, že projekt bude odovzdaný načas a v schválenom rozpočte.

Roznášacie plošiny na pilótových základoch

V prípade, že v rámci projektu nie je prípustné akékoľvek sadanie je nutné vybudovať násyp na pilótových základoch a v takomto prípade je možné použiť Tensar Basetex na vytvorenie roznášacej vrstvy na princípe ťahovej membrány. Tým sa zabezpečí, že zaťaženie od násypu je prenášané na hlavy pilót. Tento systém môže byť lacnejší a rýchlejší ako výstavba železobetónovej dosky.

Preklenutie dutín

V oblastiach s banskou podpovrchovou činnosťou alebo v iných oblastiach, kde existuje potenciál vzniku podpovrchových dutín, môže Tensar Basetex ponúknuť včasné a bezpečné varovanie pred vznikom dutín alebo dokonca ponúknuť trvalé riešenie na ich elimináciu.