Down to content

Železnice

Pre železnice na celom svete sú zlá geometria trate a neosovosť koľajníc hlavnými príčinami obmedzenia rýchlosti a drahých a nepríjemných údržbových prác na trati. Technológie Tensar však ponúkajú osvedčené riešenia zníženia údržby tratí. Naše geomreže, schválené organizáciou Network Rail vo Veľkej Británii a štátnymi železničnými úradmi po celom svete boli predmetom rozsiahleho nezávislého výskumu a vývoja a od roku 1980 sa používajú na stabilizáciu koľajového lôžka. In particular, the large aperture Tensar TriAx TX190L geogrid has been designed to lock ballast in place to limit lateral movement and keep tracks aligned.


Aké výhody môžete získať

V porovnaní s tradičnou konštrukciou železničného spodku môže výstavba mechanicky stabilizovaného lôžka:

  • Udržanie geometrie trate po dlhšiu dobu
  • Zníženie rýchlosti sadania koľajového lôžka
  • Zníženie údržby vyvolanej rozpadom kameniva koľajového lôžka
  • Predĺženie intervalu údržby až trojnásobne 
  • Stabilizuje koľajové lôžko po dobu viac ako 20 rokov
Nové trate

Použitie geomreží Tensar TriAx pre vystužovanie zemín v základoch násypu a tiež k mechanickej stabilizácii zrnitých koštrukčných vrstiev pri výstavbe nových tratí na neúnosnom alebo heterogénnom podloží môže byť prínosom vďaka zmenšeniu hrúbky týchto vrstiev asi o tretinu.

Aké výhody môžete získať

V porovnaní s tradičnými metódami výstavby konštrukčných vrstiev železničného spodku môže výstavba mechanicky stabilizovanej konštrukčnej vrstvy::

  • Skrátiť dobu výstavby a znížiť náklady zmenšením konštrukčnej vrstvy nutnej pre zaistenie rovnakej únosnosti 
  • Znížiť objemy vyťažených nekvalitných zemín v podloží 
  • Znížený objem materiálov môže zaistiť udržateľné riešenie

Certification and Approval

TriAx TX190L geogrid has been approved by rail authorities, including Network Rail, for improving the performance of ballasted track.


Údžba a oprava tratí

Technológie Tensar ponúkajú osvedčené riešenia zníženia údržby tratí. Naše geomreže, schválené organizáciou Network Rail vo Veľkej Británii a štátnymi železničnými úradmi po celom svete boli predmetom rozsiahleho nezávislého výskumu a vývoja.

Dve hlavné aplikačné oblasti v železničním telese

Sú dva spôsoby použitia geomreží Tensar pre stabilizáciu železničného telesa a minimalizovania nákladov na údržbu:

  • Stabilizácia koľajového lôžka šesťuholníkovou geomrežou s veľkými okami Tensar TriAx TX190L redukujúcou zmeny geometrickej polohy a sadania koľaje, čo predlžuje cyklus údržby s obrovským prínosom po celú dobu životnosti.
  • Zlepšenie podkladových vrstiev trate geomrežami Tensar TriAx stabilizujúcimi konštrukčné vrstvy a zvyšujúcimi únosnosť na neúnosnom podloží. Geomreže redukujú hrúbku konštrukčnej vrstvy a prispievajú k úspore času a nákladov, ako aj uhlíkových emisií.


Need help?