Geokompozit Tensar® TriAx® (TX-G)

2 Kombinácia 2 vysokovýkonných
materiálov
3Funkcie v jednom produkte
50%Úspora hrúbky vrstvy štrku (až do)
  • Začlenená geomreža Tensar TriAx pre osvedčený stabilizačný výkon.
  • Skombinovaná s vysokokvalitnou vpichovanou geotextíliou na filtráciu a separáciu.
  •  Laminované do jedného produktu pre jednoduchosť a rýchlosť inštalácie.
  • Tri funkcie v jednom kvalitnom produkte.
Prehľad

Výrobky Tensar TriAx TX-G zahŕňajú pokročilú technológiu geomreže TriAx v kombinácii s netkanou geotextíliou. Tieto dve zložky sú vo výrobe zlepené, aby vytvorili geokompozitnú štruktúru. Tento proces okrem primárnej funkcie stabilizácia, poskytuje aj dodatočnú separačnú schopnosť a filtráciu.

Vysoký stupeň separácie a filtrácie zabraňuje migrácii jemných častíc zeminy do štrkovej vrstvy, čo by inak ovplyvnilo stabilizačný a drenážny výkon.

Produktový rad

Geomreže Tensar TriAx TX-G sú dostupné v prevedení TX130S-G, TX150L-G, TX160-G a TX190L-G

TensarPAVE-WHT-(4).png

Design Software for Tensar TriAx TX-G

The TensarPave design program allows the design engineer to rapidly produce pavement designs, for both paved and unpaved roads, using Tensar geogrids to stabilise the unbound layers in order to maximise the costs benefits that can be attained by reducing the pavement thickness.

Request TensarPave

Stacked Image 0

Jedna veľkosť málokedy vyhovuje všetkým

K dispozícii je široká škála geomreží Tensar TriAx s rôznymi veľkosťami otvorov, aby bola zaistená úplná kompatibilita medzi veľkosťou oka geomreže a frakciou kameniva. Kompatibilita je dôležitá, aby sa zaistilo účinné vzájomné prepojenie častíc a ich zaklinenie - nevyhnutné pre stabilizačnú funkciu. Rovnako ako veľkosť otvorov, aj geotextílie sa líšia vlastnosťami a výkonom. Výrobky Tensar TriAx-G sú k dispozícii v širokej škále možností, ktoré vyhovujú špecifickým potrebám trhu. Spoločnosť Tensar poskytuje návod na výber produktu TriAx -G, aby sa ubezpečil, že je špecifikovaný správny geokompozit.

Keď ani najvýkonnejšia geomreža nemusí stačiť

Existujú určité terénne podmienky, kde bude optimálnym riešením skombinovať vysokovýkonný stabilizačný účinok geomreže Tensar TriAx so separačnou funkciou geotextílie. Môže to byť v oblastiach s vysokými hladinami podzemných vôd alebo vysoko nestálych podložiach, alebo pri použití zásypového materiálu, ktorý nie je dostatočne vytriedený. Geokompozity TriAx -G sú inštalované geomrežou nahor, aby sa prepojili so štrkovitou vrstvou a geotextíliou na spodnej strane, aby sa zlepšila separácia.

Udržanie priepustných vrstiev priepustnými

Dlažby systému Sustainable Drainage System (SUDS) majú spravidla priepustný povrch, ktorý je uložený na vysoko poréznej štrkovitej podkladovej vrstve. Pórovitosť podkladovej vrstvy je potrebná na akumuláciu dažďovej vody a jej pomalé odvádzanie do drenážneho systému. Zabezpečenie a udržiavanie pórovitosti a priepustnosti je nevyhnutné. Stabilizácia podkladovej štrkovej vrstvy s otvorenou štruktúrou - použitím produktov Tensar TriAx - G - zvyšuje únosnosť podložia, zabraňuje kontaminácii a kolmatácii z podložia.