Geomreže Tensar® TriAx® (TX)

500M+metrov štvorcových nainštalovaných
po celom svete
2M+ ESALs kontrolných skúšok účinnosti
50% úspora hrúbky vrstvy štrku
(až do)
  • Navrhnutá pre stabilizáciu nesúdržných zemín
  • Pokrokový odolný materiál pre zlepšenie ciest, železníc a dopravných plôch
  • Šesťuholníková štruktúra s trojuholníkovými otvormi pre vysokú absorpciu a rozloženie zaťaženia
  • Tuhá štruktúra, vysoký profil rebier a silné spoje pre optimálne zaklinenie a zadržanie kameniva
Prehľad

Geomreža Tensar® TriAx® bola prvým produktom, ktorý bol vyrobený špeciálne na stabilizáciu kameniva. Bola navrhnutá tak, aby  optimalizovala zaklinenie a zadržanie kameniva v geomreži, zásadné vlastnosti pre kontrolu pohybu častíc, čo vedie k silnejšej a tuhšej štrkovej vrstve s lepším roznosom zaťaženia a odolnosťou voči deformácii.

Pri aplikáciách v podloží vozoviek, v konštrukčných vrstvách vozoviek, železničných stavbách a iných dopravných stavbách môže použitie geomreže TriAx viesť k celkovej úspore hrúbky štrkovej vrstvy až 50%, čo prináša aj iné pridružené výhody ako sú zníženie nákladov na stavbu, dopravných nákladov, času výstavby a emisií.

Produktový rad

Geomreža Tensar TriAx je dostupná v radoch: TX150, TX160, TX170 a TX190L. TX5 sú k dispozícii ako súčasť komplexného návrhu konštrukčných vrstiev vozoviek.

TensarPAVE-WHT-(4).png

Design Software for Tensar TriAx

The TensarPave design program allows the design engineer to rapidly produce pavement designs, for both paved and unpaved roads, using Tensar geogrids to stabilise the unbound layers in order to maximise the costs benefits that can be attained by reducing the pavement thickness.

Request TensarPave

Stacked Image 0

Všetky geomreže môžu plniť svoju funkciu; nie všetky ju plnia rovnako.

Tensar TriAx bol navrhnutý špeciálne na stabilizáciu kameniva na cestách, železniciach a dopravných plochách. Je predmetom rozsiahleho výskumu, testovania a terénnych skúšok. Z množstva získaných údajov boli definované špecifické parametre pre návrh TriAx-u a tieto boli začlenené do návrhového softvéru spoločnosti Tensar.

Šesťuholníková štruktúra
s trojuholníkovými otvormi

Geometria geomreže TriAx poskytuje takmer rovnomernú (360°) rovinnú tuhosť. Ukázalo sa, že tento tvar účinne rozdeľuje dopravné zaťaženie, ktoré pôsobí radiálne na stabilizovanú vrstvu. Zaťaženia sú geomrežou absorbované pri veľmi nízkych napätiach, čo vedie k zníženiu deformácie vrstvy.

Optimalizovaná pre zaklinenie
a zadržanie

Stabilizácia je dosiahnutá zadržaním častíc kameniva. Efektívne zadržanie kameniva vyžaduje vysoký stupeň vzájomného zaklinenia kameniva do geomreže, pevné spoje geomreže, ako aj vysokú tuhosť geomreže v rovine. Geomreža TriAx bola navrhnutá tak, aby optimalizovala zadržania častíc kameniva pomocou kombinácie 3D profilu rebier, vysokej pevnosti spoja a tuhej geometrie v rovine. 

Znížený tlak na podložie

Vylepšená tuhosť a pevnosť mechanicky stabilizovanej vrstvy s geomrežou Tensar TriAx zvyšuje rozloženie zaťaženia, zlepšuje únosnosť a znižuje napätie pôsobiace na podložie. To vedie k zníženiu deformácie podložia a vyjazdených koľají.

Zvýšená životnosť vozovky

Životnosť vozovky je priamo ovplyvnená každou deformáciou konštrukcie. Zachytenie častíc kameniva, ktoré zabezpečuje Tensar TriAx, výrazne znižuje trvalú deformáciu, zatiaľ čo zvýšená tuhosť mechanicky stabilizovanej vrstvy ovplyvňuje elastické deformácie spôsobené premávkou. Výsledkom je predĺženie životnosti vozovky – prípadne možné zníženie hrúbky konštrukčných vrstiev vozovky pri zachovaní požadovanej životnosti.