Down to content

Stabilizácia koľajového lôžka

Práce na údržbe železníc a obmedzenie rýchlosti na trati podstatne ovplyvňujú cestovný grafikon, sú drahé a naviac rušivé pre verejnosť, prevádzkovateľov vlakov a vlastníkov tovaru. Mnohé z týchto prác sú potrebné kvôli zlej geometrii trate a strate vertikálneho a horizontálneho smerovania koľají spôsobených deformáciou koľajového lôžka.

Certification and Approval

TriAx TX190L geogrid has been approved by rail authorities, including Network Rail, for improving the performance of ballasted track.
Ako môžu geomreže Tensar pomôcť 

Pridanie vrstvy geomreže Tensar TriAx 190L znamená, že zrnitý materiál koľajového lôžka čiastočne prenikne otvormi geomreže a vytvorí tak efekt vzájomného zazubenia. Toto zazubenie obmedzuje vodorovné posuny zŕn koľajového lôžka. Tým dochádza ku zníženie rýchlosti sadania koľaje. Odolné polypropylénové geomreže preukázali svoju účinnosť v konštrukčných vrstvách po dobu najmenej 20 rokov, čím poskytujú skutočne dlhodobé riešenie.

Osvedčené riešenie

Geomreže Tensar sú používané pre stabilizáciu koľajového lôžka už viac ako 25 rokov a sú predmetom rozsiahlych nezávislých výskumov a vývoja ako v laboratórnych, tak aj v terénnych podmienkach. Tieto výskumy viedli k ich schváleniu inštitúciou Network Rail vo Veľkej Británii a železničnými správami v mnohých krajinách.

Bez ohľadu na druh železničného projektu Vám môžeme pomôcť

Inovatívne technológie Tensaru sú používané v mnohých železničných projektoch a tak je k dispozícii kompletný sortiment prípadových štúdií a brožúr. Rovnako ponúkame kompltnú technickú podporu vrátane odborného poradenstva, špecifikácií, výkresov, certifikovaných návrhov a cenových kalkulácií. Pravidelne usporadúvame semináre zdarma.

Použitie geomreží Tensar pre udržanie geometrie železničnej trate

TriAx TX190L geogrid has been approved by rail authorities, including Network Rail, for improving the performance of ballasted track.

Výhody

Zníženie miery deformácií koľajového lôžka má niekoľko dlhodobých výhod:

  • Zachovanie geometrie trate: vďaka obmedzeniu pohybu častíc koľajového lôžka, horizontálne a vertikálne smerovanie koľaje je zachované po dlhšiu dobu
  • Predĺžená životnosť koľajového lôžka: obmedzením početnosti údržby sa zároveň znižuje miera znehodnotenia koľajového lôžka spôsobeného podbíjaním koľajového lôžka, čím sa zvyšuje jeho životnosť
  • Dlhší cyklus údržby: výskum preukázal, že cyklus údržby môžno predĺžiť približne trojnásobne
  • Prechodové zóny: vyrovnanie profilu trate na rozhraní medzi tuhými a polotuhými útvarmi, napr. na prístupových násypoch k podjazdom

Need help?