Výrobky na zakladanie a výstavbu násypov

product-category-foundations-embankments-580-580

Systémy pre zakladanie a výstavbu násypov

Prehľad riešení

V prípade neúnosných alebo rôznorodých základových pomerov môže byť výstavba násypov alebo vyvýšených plôch technicky náročná a nákladná. Tensar má širokú škálu riešení pre vystuženie podložia pod násypom pre vytvorenie tuhej štruktúry, ktorá rovnomerne rozloží zaťaženie na neúnosnom podloží a spevnia násyp proti porušeniu. Tieto systémy redukujú diferenciálne sadanie a zmenšujú objem zásypového materiálu. V mnohých prípadoch umožňujú eliminovať technologické prestávky, čím sa výrazne skráti doba výstavby.

Ako je na tom Tensar v porovnaní s konkurenciou?

Produkty spoločnosti Tensar na zakladanie a výstavbu násypov sú osvedčené, vysokovýkonné riešenia, ktoré ponúkajú významné výhody oproti alternatívnym riešeniam.