Down to content

Stabilizácia podložia a zlepšovanie podkladných vrstiev

V takmer každom stavebnom projekte je obvykle práca s málo únosným alebo nehomogénnym podložím značnou výzvou. Avšak technológie Tensar a know-how v odbore stabilizácie zemín nielen zlepšuje účinnosť, ale je tiež osvedčeným spôsobom na zníženie nákladov a ekologických dopadov. Naše inovačné geomreže TriAx® s takmer rovnomernou 360° ťahovou tuhosťou sú navrhnuté tak, aby poskytli účinné obmedzenie pohybu zrnitej výplne a vytvorili tak tuhú mechanicky stabilizovanú vrstvu schopnú znížiť nerovnomerné sadanie a pri tom znížiť hĺbku konštrukčných vrstiev vozoviek, prekryť mäkké miesta v podloží a zvýšiť únosnosť.

Výhody, ktoré môžete získať

Stabilizáciu zrnitých podkladových vrstiev pomocou geomreží TriAx® môže technológia Tensar pomôcť Vášmu projektu: 

  • Zníženie hrúbky vrstvy: pokryvné a podkladné vrstvy možno zredukovať až na 50% bez straty účinnosti s úsporou materiálu a bágrovania
  • Zníženie stavebných uhlíkových emisií: až o 50%
  • Zvýšenie životnosti: mechanicky stabilizovaná vrstva s geomrežou TriAx môže predĺžiť životnosť nespevnenej cesty trojnásobne a viac pri znížení nákladov na dlhodobú údržbu až o 50%
  • Zvýšenie únosnosti: schopnosť mechanicky stabilizovanej vrstvy s geomrežou TriAx rozložiť zaťaženie môže zvýšiť únosnosť pracovných plošín pre ťažké pásové stroje ako sú žeriavy a pilotovacie súpravy.
  • Obmedzenie nerovnomerného sadania: pri značne nehomogénnom podloží geomreže TriAx pomáhajú rovnomernejšie podporovať podkladovú vrstvu
  • Prekrytie mäkkých miest v podloží: geomreže Tensar TriAx podporujú bezpečné umiestnenie a inštaláciu krycích vrstiev zeminy pri zakrývaní odkalísk a skládok priemyselného odpadu
  • Preklenutie dutín: možno vybudovať vystuženú dosku pomocou dvojosových geomreží Tensar na preklenutie dutín, ktoré môžu vznikať napríklad v poddolovaných územiach náchylných na prepadnutie. Táto krátkodobá aplikácia eliminuje vplyv dutín predtým než budú trvalo opravené.

Málo únosné alebo nehomogénne podložie? Geomreže Tensar poskytnú odpoveď

Naše inovačné geomreže TriAx® s takmer rovnomernou 360° ťahovou tuhosťou sú navrhnuté tak, aby poskytli účinné obmedzenie pohybu zrnitej výplne. 

Počas viac ako 30 ročnej skúsenosti riešenia stabilizácie podložia pomocou geomreží Tensar sa tieto technológie osvedčili ako ideálne pre mnoho druhov stavebných projektov vrátane spevnených a nespevnených ciest, parkovísk, letiskových plôch, vozoviek pre ťažkú dopravu (napr. kontajnerové prístavy) a pracovných plôch. Je dostupná široká škála prípadových štúdií a brožúr. 

Môžeme poskytnúť taktiež plnú technickú podporu, vrátane odborných konzultácií, špecifikácií, výkresov, certifikovaných návrhov a podrobnej cenovej kalkulácie. Pravidelne usporadúvame bezplatné workshopy na tému stabilizácie podložia v mnohých krajinách počas celého roka. Ku zisteniu ďalšieho alebo získanie rýchlej pomoci pre váš projekt si stiahnite náš formulár na riešenie stabilizácie podložia.

Take a look at our Tensar project video clips here!

Need help?