Geomreže Tensar® InterAx®

10,000+Viac ako 10.000 hodín výskumu a vývoja
12Produktových tímov
  • Najpokročilejší geosyntetický materiál vyrobený pre dopravou zaťažené povrchy a zakladanie
  • Ideálny pre stabilizáciu podložia, vozovky a pracovné plošiny
  • Optimalizovaná geometria pre maximálne zaklinenie zrnitého zásypového materiálu, čím sa vytvorí najúčinnejšia stabilizovaná vrstva
  • Pokročilá materiálová veda zlepšujúca zhutnenie a obmedzenie pohybu materiálu v priebehu času, dlhodobé zachovanie tuhosti a ďalšie zvýšenie účinnosti
  • Výsledkom je odolnejšie riešenie, ktoré odolá nepriaznivým poveternostným vplyvom, rastúcemu vplyvu klimatických zmien a iným náročným podmienkam


Prehľad

Existuje rastúci dopyt, aby výstavba infraštruktúry bola ekonomickejšia, rýchlejšia a s použitím udržateľných metód a materiálov. V priebehu viac ako 50-ročnej histórie spoločnosti Tensar sme investovali milióny dolárov do výskumu, aby sme našim zákazníkom poskytli riešenia, ktoré spĺňajú tieto požiadavky.

Geomreža Tensar® InterAx® kombinuje koextrúziu a pokročilé materiálovo-technologické vedomosti s optimalizovanou geometriou, aby tak dramaticky zlepšila interakciu so zeminou a dopravné parametre. V porovnaní s geomrežou TriAx a ostatnými dostupnými technológiami poskytuje vyššieho hodnoty. Geomreža InterAx tiež zabezpečuje vynikajúcu účinnosť v rámci širšieho spektra zásypových zemín, čo poskytuje väčšiu flexibilitu pri výbere kameniva.

SKUs

Geomreža Tensar® InterAx® je momentálne dostupná v dvoch SKU: NX750 a NX850.

Osvedčený úspech

Už viac ako 50 rokov sú úspešní klienti a dokonalosť v stavebníctve poslaním spoločnosti Tensar. Geomreža InterAx spoločnosti Tensar už bola nainštalovaná na mnohých projektoch po celom svete, čím preukázala svoju hodnotu pre mnohých spokojných zákazníkov.


Osvedčené úspory

Pomôžeme vám realizovať projekty efektívnejšie, bez ohľadu na to akým výzvam čelíte, rovnako ako tisíckam verných klientov. Geomreža InterAx spoločnosti Tensar bola špeciálne navrhnutá tak, aby poskytovala väčšiu úsporu nákladov prostredníctvom tenších vrstiev kameniva a možnosti použitia viacerých druhov zásypového materiálu.

Kde sa Tensar InterAx® použil?

Tensar InterAx® bol sprístupnený na britskom trhu v apríli 2022, ale už bol nainštalovaný na nespočetných projektoch po celom svete. Zákazníci v USA a inde boli spokojní s jeho schopnosťou prinášať úspory nákladov - znižuje čas výstavby a nároky na dopravu, ako aj umožňuje použitie tenších vrstiev kameniva a viac možností výplne.


Kompatibilné s Tensar+ a Enhanced Design Methods

Geomreža InterAx spoločnosti Tensar je plne kompatibilná s naším ľahko použiteľným a oceňovaným návrhovým softvérom Tensar+. Tensar+ vám šetrí čas a námahu a zároveň zaisťuje, že vaše projekty sú navrhnuté spoľahlivo a prinesú očakávané výsledky.

Stabilizácia podložia, prejazd hutniacich mechanizmov alebo projektovanie nespevnených komunikácií je jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Pomocou vylepšenej metódy stabilizácie podložia, ktorá je dostupná iba v Tensar+, môžete vytvoriť projekt pre širšie spektrum prevádzky a účinnosti, aby ste čo najpresnejšie zachytili skutočné podmienky na stavbe. Výsledkom je riešenie na ktoré sa môžete spoľahnúť od prvého momentu.

A mock-up of Tensar+ software on a mobile and laptop screen

Hĺbenie rýh cez geomrežu

Cez geomreže Tensar sa bežne hĺbia ryhy alebo prerážajú otvory, aby bolo možné osadiť stĺpiky zábradlia, mostné piliere alebo podzemné inžinierske siete. Geomreža uzamkne kamenivo a spevní vrstvy vozovky takže nie sú naručené priľahlou ryhou.

Odolné riešenie

Geomreže Tensar sú 100% odolné voči UV žiareniu, nepodliehajú korózii a nedegradujú ani na priamom slnku. Keď staviate s geomrežami Tensar môžete sa spoľahnúť na vysokovýkonné riešenia s dlhou životnosťou, z ktorých sa budú tešiť aj budúce generácie. Geomreža InterAx spoločnosti Tensar je osvedčenou súčasťou plánu ochrany našej infraštruktúry v oblasti zmierňovania účinkov nepredvídateľných udalostí, čím sa urýchľuje jej obnova. Geomreža InterAx chráni pred stratou únosnosti v dôsledku búrok a následných záplav a súčasne zmierňuje nebezpečné prejavy ílovitých zemín, ako sú presadanie spraší alebo cyklus zmrazovania a rozmŕzania. Geomreža InterAx výrazne skracuje čas obnovy po živelnej katastrofe, čím sa minimalizuje doba obmedzenia pre obyvateľov, firmy a motoristov.