Down to content

Dvojosové geomreže Tensar SS

Dvojosové geomreže Tensar SS sa použili v desiatkach tisícoch projektov po celom svete vrátane ciest, pracovných plôch a spevnených základov.

S výnimkou preklenutia dutín boli geomreže Tensar SS nahradené vo veľkej miere revolučnou technológiou TriAx®. Geomreža Tensar TriAx poskytuje užívateľovi zlepšenú účinnosť a väčšiu úsporu nákladov.

Originálna geomreža

Sú tiež dostupné ako geokompozity, kedy je geomreža tepelne spojená s netkanou geotextíliou. Geomreža Tensar SS je tuhá monolitická geomreža s celistvými spojmi zaisťujúcimi pevnosť v dvoch smeroch a pravouhlým prierezom rebra so štvorcovými hranami.

Need help?

Product Literature