Geomreže

product-category-geogrid-580-900

Geomreže

Prehľad riešení

Geomreža pozostáva z dvojrozmerného usporiadania integrálne spojených ťahových prvkov alebo rebier, ktoré vytvárajú mrežu alebo sieťovú štruktúru, zvyčajne dodávanú vo forme rolí. Geomreže vyrobené z polymérov sa zaraďujú medzi geosyntetické výrobky; ide o širokú klasifikáciu výrobkov, ktorá okrem iných menších kategórií zahŕňa geotextílie a geomembrány.

Geomreže Tensar sa zvyčajne vyrábajú z orientovaného vysokohustotného polyetylénu (HDPE) alebo polypropylénu (PP) pre zabezpečenie odolnosti, tuhosti a pevnosti. Spoje medzi rebrami sú integrálne, čo im dodáva vysokú pevnosť a štrukturálnu stabilitu.

Geomreže sa používajú na riešenie stavebných a geotechnických problémov v podloží alebo na teréne. Primárne zabezpečujú stabilizačnú alebo výstužnú funkciu, pridávajú alebo zlepšujú vlastnosti podložia alebo kameniva.

Aké sú funkcie geomreže?

Geomreže plnia predovšetkým stabilizačnú alebo výstužnú funkciu, aby sa zlepšili vlastnosti zemín. Zabezpečujú tiež oddelenie vrstiev zeminy a kameniva.

Ako geomreže stabilizujú?

Otvory medzi rebrami umožňujú, aby kamenivo prechádzalo cez geomrežu a vzájomne sa s ňou spájalo. Za predpokladu, že geomreža je dostatočne tuhá, profil rebier dostatočne vysoký a spoje dostatočne pevné, kamenivo sa zakliní v otvoroch a vytvorí sa nový kompozitný materiál geomreže a kameniva so zvýšenou pevnosťou a odolnosťou voči deformácii.

Ako geomreže vystužujú zeminy?

Pri výstužných aplikáciách sa musí zaťaženie prenášať medzi zeminou a geomrežou. Priečne rebrá jednoosových geomreží poskytujú účinný mechanizmus prenosu zaťaženia z opory a nie len samotným trením. Vysoké požiadavky na ťahové pevnosti v geomreži prenášajú pozdĺžne rebrá. Musia byť schopné preniesť takéto vysoké zaťaženie počas celej životnosti konštrukcie (často až 120 rokov), čo si vyžaduje trvanlivosť, dlhodobú pevnosť a tuhosť.

Porovnanie geomreží

Účinnosť zaklinenia a zazubenia, ktoré poskytuje geomreža závisí od jej fyzikálnych vlastností (tuhosť v rovine, účinnosť spoja, profil rebier) a kompatibility s kamenivom (typ a veľkosť častíc). Rôzne geomreže s rovnakou krátkodobou QC pevnosťou môžu mať veľmi odlišné vlastnosti v závislosti od spôsobu výroby, typu spoja, profilu rebier a použitého polyméru.

Pri výstužných aplikáciách zemín musí mať geomreža preukázanú dlhodobú pevnosť a tuhosť, ako aj vysokú trvanlivosť. Geomreže sa líšia svojimi dlhodobými vlastnosťami v závislosti od výrobných metód a použitého polyméru. Jednoosové geomreže Tensar sú certifikované na 120-ročnú návrhovú životnosť v širokom rozsahu pH pôdy a chemicky agresívnych prostredí.

Separačná vrstva s voľným odtokom

Testy a skúsenosti ukázali, že v prípade správnej frakcie kameniva v konštrukčnej vrstve, geomreže Tensar podporujú separačnú funkciu. Geomreže nie sú náchylné na upchávanie pórov a následné zakolmatovanie, ku ktorému môže dôjsť pri použití geotextílie ako separačnej vrstvy.

Výkopové práce s geomrežou

Cez položené geomreže Tensar je bez problémov možné realizovať výkopové, alebo vrtné práce s cieľom uložiť podzemné inžinierske siete.