Stabilizácia podložia

A Hamm roller compacting soil over a Tensar geogrid

Stabilizácia podložia

Vyriešte svoj problém
so zeminou mäkkej konzistencie

Všetka nadzemná infraštruktúra začína úpravou základovej škáry, pod ktorou sa nachádza podložie; existujúce zeminy, ktorých vlastnosti určia, aký spôsob zakladania bude potrebný pre daný typ výstavby. Výstavba na neúnosných zeminách alebo v oblastiach
s rôznorodým podložím predstavuje značné stavebné problémy. Technológie a know-how spoločnosti Tensar v oblasti stabilizácie neúnosného podložia však nielen že zlepšujú výkon, ale je dokázané, že aj znižujú náklady na výstavbu a minimalizujú vplyv zlepšeného podložia na životné prostredie.

Prístup Tensar spočíva vo vytvorení mechanicky stabilizovanej vrstvy na ochranu podložia počas výstavby a zlepšenie únosnosti na podporu vrchnej časti konštrukcie. V porovnaní s tradičnými návrhmi konštrukčných a podkladových vrstiev, môže riešenie s použitím stabilizácie podložia Tensar znížiť celkový objem štrkovitých zemín až o 50%.


Image of Výhody

Výhody


Zníženie hrúbky vrstvy: konštrukčné a podkladové vrstvy možno znížiť až o 50% bez straty výkonu, čo prináša úsporu materiálu a výkopových prác. 

Zníženie emisií uhlíka v stavebníctve: až o 50%. 

Predĺženie životnosti: mechanicky stabilizovaná vrstva obsahujúca geomrežu Tensar, môže predĺžiť životnosť nespevnených vozoviek tri a viac násobne, čím dochádza k zníženiu dlhodobých nákladov až o 50%. 

Zvýšenie únosnosti: schopnosť mechanicky stabilizovanej vrstvy so zabudovanou geomrežou Tensar rozložiť zaťaženie môže zvýšiť únosnosť pracovných plošín pre ťažké mechanizmy ako sú žeriavy alebo pilótovacie súpravy. 

Kontrola nerovnomerného sadania: pri veľmi premenlivých pôdnych podmienkach môže stabilizácia podložia pomocou geomreží Tensar pomôcť eliminovať rozdiely v rozdielnom sadaní podložia. 

Prekrytie odkalísk: Geomreže Tensar poskytujú bezpečný podklad pre uloženie a inštaláciu krycích zemných vrstiev pri prekrytí kalových lagún a skládok priemyselného odpadu. 

Preklenutie dutín: pomocou geomreží Tensar je možné skonštruovať vystužený mostík na preklenutie pod ním ležiacich dutín, ktoré sa môžu vyvinúť napríklad v oblastiach s banskou činnosťou alebo v oblastiach so zeminami náchylnými na rozpúšťanie. Táto krátkodobá aplikácia v banských oblastiach alebo v oblastiach náchylných na rozpúšťanie. Táto krátkodobá aplikácia zvýrazní a pomôže sanovať vzniknuté dutiny pred ich trvalou úpravou. 

 

 

Image of Ako môže Tensar pomôcť

Ako môže Tensar pomôcť

Už viac ako 30 rokov sa inovatívne riešenia spoločnosti Tensar pre stabilizáciu podložia osvedčili ako ideálne riešenie pre mnohé druhy stavebných projektov a projektov zlepšenia podložia, vrátane spevnených a nespevnených ciest, parkovísk, letísk, vysoko zaťažených povrchov (ako sú kontajnerové stojiská) a pracovné plošiny. K dispozícii je celý rad prípadových štúdií a brožúr.  

Ponúkame tiež plnú technickú podporu vrátane odborného poradenstva, špecifikácií, výkresov, certifikovaných návrhov a spracovania cenových ponúk, pričom pravidelne počas roka organizujeme bezplatné workshopy zamerané na stabilizáciu podložia v mnohých krajinách sveta. Ak chcete zistiť viac informácií alebo byť s nami v kontakte, kontaktuje nás tu. 

 

Image of Navrhovanie a softvér Tensar

Navrhovanie a softvér Tensar


Spoločnosť Tensar vyvinula jedinečné návrhové postupy a softvér, aby umožnili využívať všetky výhody, ktoré prináša mechanicky stabilizovaná vrstva s geomrežami Tensar. Na základe reálnych veľkorozmerových dopravných testov podporených rokmi skúseností získaných priamo na mnohých projektoch sú návrhové metódy a riešenia stabilizácie podložia široko akceptované a používané po celom svete.   

 

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Navrhujte s istotou a odkiaľkoľvek

  • Navrhnite a posúďte vrstvy vozovky a konštrukčných vrstiev
  • Ľahko porovnávajte alternatívne materiály
  • Stanovte počiatočné úspory nákladov a úsporu nákladov na životný cyklus, úsporu času a ukazovatele udržateľnosti
  • Súhrn navrhovaných alternatív na vysokej úrovni pre všetky zainteresované strany projektu
  • Zdieľanie funkcií, ktoré napomáhajú spolupráci

Začnite navrhovať teraz

Stacked Image 0

Súvisiace zdroje