Vystužené oporné konštrukcie TensarTech

Date: júla 01, 2022

Vystužené (alebo mechanicky stabilizované) zeminy sa stali štandardom pri výstavbe ekonomicky efektívnych oporných múrov a mostných opôr na cestách a železniciach (ako aj pri výstavbe rezidenčných, komerčných a priemyselných projektov). Slúžia ako alternatíva k tradičným možnostiam, ktoré často zahŕňajú použitie pilót a vystuženého betónu.

Vystužené oporné konštrukcie sa vyznačujú nižšími tlakmi na podložie, čo môže výrazne eliminovať potrebu výstavby drahých základových konštrukcií. Široké uplatnenie nachádzajú aj v oblastiach, kde je nevyhnutné zahrnúť do výpočtu aj seizmické vplyvy, keďže poskytujú vysokú odolnosť proti vplyvom zemetrasenia.

V mnohých prípadoch je celé zaťaženie od mostnej konštrukcie uložené na vystuženej opornej konštrukcii – vystuženej mostnej opore. Spoločnosť Tensar International (Tensar) navrhla mnoho dočasných aj trvalých konštrukcií, ktoré využívajú vystužené oporné systémy TensarTech na prenos zaťaženia aj väčšieho ako 500 kN/m. V prípade potreby zakladania mostnej konštrukcie na pilótach sa môžu jednoducho zabudovať do zásypu vystuženej opornej konštrukcie (obr. 1).

Oporné systémy TensarTech využívajú vrstvy geomreží Tensar na vystuženie zemín, zvýšenie ich únosnosti a zvýšenie ich odolnosti proti nerovnomernému sadaniu. Vrstvy geomreže môžu byť spojené so širokou škálou obkladových prvkov, ako sú napríklad modulové bloky, betónové panely, prípadne gabiony, a to v závislosti od dostupnosti jednotlivých materiálov a estetických požiadaviek konkrétneho projektu.

Stiahnuť celý článok