Down to content

Trvalo udržateľná výstavba a zelené inžinierstvo

Stavebné projekty musia nájsť správnu rovnováhu medzi maximalizáciou hodnoty a minimalizáciou dopadov, najmä s ohľadom na životné prostredie. Technológie Tensar, od stabilizácie podložia až po systémy oporných konštrukcií, pomáhajú nájsť najúčinnejšie technické riešenie. A najúčinnejšie znamená nielen zníženie finančných nákladov, ale tiež priamo znižovanie ekologických škôd.

Ako môže Tensar pomôcť všetkým

Existuje množstvo spôsobov ako výrobky a systémy Tensaru môžu priniesť udržateľný prínos pre akýkoľvek projekt:


Obmedzenie odpadu: systémy stabilizácie podložia Tensar nielen znižujú hrúbku konštrukčnej vrstvy až o 50% a často zmenšujú objem odťaženej a odvezenej zeminy, ale tiež umožňujú použitie recyklátu. Pri systémoch Tensar Wall možno použiť pre vystuženú časť odpad z uholných baní alebo práškový popolček, pričom systémy Tensar Slope obvykle umožňujú použitie stávajúcich zemín. Tensar Spectra systems enable pavement designs to be optimized using a mechanically stabilized layer to increase stiffness of the pavement enabling reductions in aggregate and asphalt layer thickness or offer a major increase in pavement life.

Znižovanie uhlíkových emisií a energetickej účinnosti: tradičné stavebné materiály ako oceľ, betón a vápno vyžadujú značné množstvo energie, ktorá často viaže uhlík. Mechanická stabilizácia podložia a vystužené oporné konštrukcie vyžadujú relatívne menej energie v porovnaní s tradičnými riešeniami. Typická oporná konštrukcia TensarTech môže byť postavená za tretinu nákladov na energie v porovnaní s tradičnou železobetónovou konštrukciou. Asfalt má tiež vysoký obsah uhlíka a energie. Systémy vystuženia asfaltových vrstiev, ktoré predlžujú životnosť asfaltových vozoviek môžu prispieť k celkovej udržateľnosti cesty.

Zachovanie zdrojov vody: výrobky Tensar môžu tvoriť neoddeliteľnú súčasť najnovšieho trvalo udržateľného systému mestskej kanalizácie; s geomrežami pre stabilizáciu podložia v základových vrstvách priepustných vozoviek a protieróznými výrobky pre ochranu v priekopách.

Minimalizácia dopadov na miestne životné prostredie: pri vzdialených projektoch ako napríklad veterné elektrárne "plávajúce" príjazdové komunikácie znižujú dopad na hydrológiu citlivé rašelinové krajiny, čo má za následok menší dopad na flóru a faunu v bezprostrednom okolí komunikácie. Výrobky Tensar sú chemicky inertné a nepriaznivo neovplyvňujú kolobeh vody

Navrhnuté s ohľadom na účinnosť...a životné prostredie

Technológie Tensar, od stabilizácie podložia až po systémy oporných konštrukcií, pomáhajú nájsť najúčinnejšie technické riešenie. 

Nech je Váš projekt akýkoľvek pomôžeme Vám nájsť trvalo udržateľné riešenie

Za viac ako 30 rokov inovatívnych riešení Tensaru dosahujeme závidenia hodných ekologických výsledkov po celom svete, preto je k dispozícii celý rad prípadových štúdií a prospektov. Naši skúsení technici Vám pomôžu pri správnej voľbe pre Váš projekt - môžete si dokonca spočítať úspory uhlíkových emisií, ktoré dosiahnete používaním geomreže Tensar TriAx v rámci svojho projektu pomocou našej uhlíkovej kalkulačky.

Need help?