Down to content

Pracovné plochy pre pilotovacie súpravy, žeriavy a zaťažované plochy

Bezpečnosť je dôležitá najmä pri používaní pojazdných žeriavov, pilótovacích súprav a ďalších ťažých zariadení na stavbe - hlavne na neúnosnom a nehomogénnom podloží. V týchto prípadoch potrebujete bezpečnú pracovnú plochu. 

Ako môžu pomôcť geomreže Tensar TriAx

Tensar TriAx® má takmer rovnomernú ťahovú tuhosť, tuhé spoje a účinný tvar rebier pre lepšie obmedzenie pohybu častíc. Vrstva kameniva sa zaklíni do trojuholníkových otvorov geomreží tak, že vznikne mechanicky stabilizovaná vrstva s vyššou únosnosťou, ktorá dokáže rozniesť zaťaženie z ťažkých mechanizmov.Akýkoľvek je Váš projekt, môžeme Vám pomôcť

Inovatívne technológie Tensaru sa používajú po celom svete. K dispozícii je veľké množstvo  prípadových štúdií a prospektov. Náš skúsený tým stavebných inžinierov ponúka tiež odborné poradenstvo špecifikácie, výkresy, overené projekty a podrobné informácie o cenách. Pravidelne usporadúvame bezplatné pracovné semináre na Slovensku.

Zvýšenie únosnosti a bezpečnosti

Geomreže Tensar TriAx® dokážu nielen vytvoriť bezpečné vysoko zaťažiteľné plochy, ktoré ale rovnako môžu byť tiež lacné vďaka použitiu menšieho objemu výplne.

Výhody

Použitie geomreží TriAx® to pri výstavbe pracovných a skladovacích plôch prináša zjavné výhody oproti nevystuženej vrstve:

  • Zvýšenie únosnosti: mechanicky stabilizovaná vrstva roznáša zaťaženie na širšiu oblasť, čo vytvára bezpečnejšiu a spoľahlivejšiu podkladovú vrstvu pre ťažké stroje
  • Zníženie hrúbky konštrukčnej vrstvy: hrúbka zrnitej vrstvy sa môže znížiť až o 50% bez straty účinnosti. To môže tiež znamenať, že bude nutné vykopať a zlikvidovať menší objem zeminy z podložia
  • Nižšia kvalita a recyklovaná zrnitá výplň: Vďaka zlepšeným vlastnostiam vrstvy môže mechanická stabilizácia umožniť použitie menej kvalitných výplňových materiálov ako napríklad recyklované kamenivo.
  • Dlhodobé úspory nákladov: menej výkopových prác spolu s možnosťou použitia recyklovaného kameniva môže znížiť náklady na výstavbu a o polovicu znížiť stavebné emisie CO2, v danej lokalite.

Need help?