Down to content

Veterné elektrárne

  • Schopnosť roznosu zaťaženia mechanicky stabilizovanej vrstvy je zásadný parameter pre ťažkú premávku - hlavne plochy so žeriavmi 
  • V prípade neúnosného podložia môže používaní geomreží Tensar TriAx urýchliť výstavbu, znížiť množstvo kameniva a celkové náklady
  • Vďaka menšiemu objemu prepravovaného materiálu a menšiemu pohybu vozidiel pri výstavbe možno znížiť emisie, emisie CO2 až na 50%
  • Pretože pracovné plochy pre morské veterné elektrárne sú často situované na neúnosnom podloží geomreže Tensar TriAx môžu minimalizovať hrúbku konštrukčnej vrstvy a zvýšiť únosnosť v záujme bezpečnej premávky na lokalite 
  • Systémy TensarTech Wall môžou tiež napomôcť rýchlej a ekonomickej výstavbe dočasných alebo trvalých oporných konštrukcií ako mostné opory a hrádze

Need help?