Nespevnené cestyTwo construction vehicles and construction workers constructing a unsurfaced road using Tensar's geogrids

Nespevnené cesty

Nespevnený povrch cesty neznamená žiadny návrh

Cesty bez upraveného povrchu môžu byť trvalé alebo dočasné, napríklad zvážnice a prístupové cesty sú zvyčajne bez upraveného povrchu a sú určené na relatívne krátku dobu. Existuje však oveľa väčšia sieť trvalých ciest bez upraveného povrchu. V mnohých častiach sveta, vrátane mnohých vysoko rozvinutých krajín, je väčšina spojovacích ciest a ciest z farmy na trhovisko bez povrchovej vrstvy. Zahŕňajú jednu alebo viacero vrstiev nesúdržných zemín na ochranu podložia, rozloženie zaťaženia od kolies a bezpečnú jazdu vozidiel. 

Všetky cesty, dočasné aj trvalé, by mali byť navrhnuté tak, aby poskytovali požadovanú životnosť na základe dopravného zaťaženia a kvality jazdy s čo najúspornejším využitím materiálov a energie. Ekonomický návrh by mal tiež priniesť minimalizovanie emisií uhlíka a čo najnižšie náklady počas životného cyklu.

Image of Ochrana podložia počas výstavby

Ochrana podložia počas výstavby

Počas výstavby je potrebné chrániť podložie pred vyjazdenými koľajami a deformáciami, ktoré môžu viesť k jeho oslabeniu. Okrem toho je potrebné udržiavať hladký povrch s priečnym sklonom, aby sa umožnilo odvedenie vody, alebo jej infiltrácia z povrchu. Vyjazdené koľaje na povrchu umožňujú akumuláciu vody a jej zadržiavaniu v konštrukcii cesty, čo vedie k oslabeniu podložia a predčasnému zlyhaniu cesty.

Po ukončení výstavby musí byť podložie pod cestou chránené pred vysokým dopravným zaťažením, ktoré môže viesť k deformácii podložia a vyjazdeným koľajam, ktoré spôsobia nefunkčnosť cesty.

Image of Získajte viac za menej

Získajte viac za menej

Spevnenie vrstiev z nesúdržných zemín zníži namáhanie podložia, čo umožní zníženie hrúbky konštrukcie cesty bez straty výkonu. Spevnenie je možné dosiahnuť celkom jednoducho, mechanickou stabilizáciou nesúdržných zemín pomocou geomreží Tensar.

Image of Mechanická stabilizácie nesúdržných zemín

Mechanická stabilizácie nesúdržných zemín

Geomreže Tensar sú navrhnuté tak, aby sa kamenivo zaklinilo do otvorov geomreže, uzavrela ho a vytvorila mechanicky stabilizovanú vrstvu (MSL), ktorá zabraňuje vertikálnemu aj horizontálnemu pohybu častíc. MSL rovnomerne roznáša zaťaženie - znižuje tlak na podložie - zvyšuje únosnosť podložia a zabezpečuje dlhodobú stabilitu a účinnosť. Hrúbku konštrukčných vrstiev možno znížiť až o 50% pri zachovaní požadovanej životnosti konštrukcie.

Image of Menej materiálu, menej uhlíka – nižšie náklady

Menej materiálu, menej uhlíka – nižšie náklady

Zníženie hrúbky vrstiev nesúdržných zemín prináša priame úspory v nákladoch na dovážané materiály a energie, nižšie emisie uhlíka a rýchlejšiu výstavbu.

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Navrhujte s istotou a odkiaľkoľvek

  • Navrhnite a posúďte vrstvy vozovky a konštrukčných vrstiev
  • Ľahko porovnávajte alternatívne materiály
  • Stanovte počiatočné úspory nákladov a úsporu nákladov na životný cyklus, úsporu času a ukazovatele udržateľnosti
  • Súhrn navrhovaných alternatív na vysokej úrovni pre všetky zainteresované strany projektu
  • Zdieľanie funkcií, ktoré napomáhajú spolupráci

Začnite navrhovať teraz

Stacked Image 0