Obnoviteľné zdroje energie

Construction of a windfarm

Obnoviteľné zdroje energie  

Podpora výstavby pre udržateľnú budúcnosť   

S rastúcim celosvetovým zameraním na obnoviteľné zdroje energie sa rozvoj infraštruktúry pre výrobu energie z vetra, slnka a iných obnoviteľných zdrojov stal rastúcim trhom. Umiestnenie týchto zariadení je často mimo existujúcej cestnej siete a v ťažko prístupných odľahlých oblastiach.  Časté sú náročné terénne podmienky - rašeliniská na miestach výstavby veterných fariem, mäkké morské usadeniny v mieste výstavby veterných elektrární na mori, zle odvodnená bývalá poľnohospodárska pôda v mieste inštalácie solárnych panelov pre solárne elektrárne. Niektoré projekty pre využitie obnoviteľných zdrojov energie, ako napríklad veterné farmy, si vyžadujú výstavbu prístupových ciest a pracovných plošín, ktoré unesú extrémne zaťaženie od veľkých žeriavov.

Spoločnosť Tensar môže pomôcť investorom, inžinierom a dodávateľom ušetriť peniaze a čas pri výstavbe prístupových ciest, stavebných dvorov, plošín na osadenie žeriavov a iných konštrukcií, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu projektov na využitie obnoviteľných zdrojov energie. Naše osvedčené riešenia boli použité pri výstavbe veterných elektrární, podporu pobrežných oblastí, solárne farmy a ďalšie.

Image of Stabilizácia podložia

Stabilizácia podložia


Neúnosné podložie a zlé podmienky na mieste výstavby sú bežnými vlastnosťami lokalít, ktoré sú zvyčajne k dispozícii pre výstavbu projektov na využitie obnoviteľných zdrojov. Opakovaná premávka po týchto slabých podkladových pôdach rýchlo vedie k vyjazdeniu koľají, čo má za následok neustále problémy s údržbou prístupových ciest, stratou času na výstavbu a plytvanie peniazmi.  

Našťastie je geomreža Tensar osvedčeným riešením pre mechanickú stabilizáciu, ktoré je nákladovo efektívnejšie ako iné metódy. Len vďaka zníženiu množstva kameniva možno dosiahnuť úspory až do výšky 50 %. Okrem toho zlepšuje výkonnosť staveniska, znižuje budúce náklady na údržbu, neovplyvňuje hydrologické pomery na stavenisku a minimalizuje vplyv na životné prostredie; poskytuje ekologickejšiu alternatívu k chemickej stabilizácii. 

 

Image of Prístupové cesty a pracovné plošiny

Prístupové cesty a pracovné plošiny 

Projekty v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie nie je možné dokončiť bez prístupových ciest a pracovných plošín, ktoré sú schopné zabezpečiť prepravu, skladovanie a montáž ťažkých zariadení a dielov. Tie sa často musia budovať na mäkkom a rôznorodom podloží. Rovné, upravené a bezproblémové prístupové cesty uľahčujú bezproblémovú výstavbu. Neúnosné podložie predstavuje najväčší problém pre funkčnosť a výkonnosť prístupových ciest a nespevnených povrchov.  

S geomrežami Tensar môžete pokračovať vo výstavbe aj v najmenej únosných oblastiach a zároveň znížiť hrúbku konštrukčnej vrstvy z kameniva potrebnej na vybudovanie pevnej prístupovej cesty alebo pracovnej plošiny, čím dochádza k úspore nákladov a času potrebného na výstavbu.  

 

Image of Pracovné plošiny pre žeriavy

Pracovné plošiny pre žeriavy 

Pri presune, montáži a obsluhe mobilných žeriavov na staveniskách je rozhodujúca bezpečnosť. Bezpečná pracovná plošina: hladká, čistá a bez vyjazdených koľají je absolútne nevyhnutná, najmä na neúnosnom a premenlivom podloží. 

Spoločnosť Tensar má riešenia na výstavbu bezpečných plošín pre žeriavy na neúnosnom podloží. Tieto zahŕňajú buď mechanicky stabilizovanú podkladovú vrstvu s viacerými vrstvami geomreže Tensar, alebo geobunkovú štruktúru TensarTech, ktorá poskytuje tuhú a pevnú pracovnú plochu. 

 

TensarPAVE-WHT-(4).png

Navrhujte s istotou a odkiaľkoľvek

Návrhový softvér TensarPave umožňuje projektantom rýchly návrh spevnených a nespevnených vozoviek, s použitím geomreží Tensar pre stabilizáciu podkladových vrstiev s cieľom maximalizovať ekonomický benefit, ktorý možno dosiahnuť znížením hrúbky konštrukčných vrstiev vozovky.

Požiadajte o TensarPave

Stacked Image 0