Pracovné plošiny

application-working-platforms-580-580

Pracovné plošiny

Jedinečný návrhový postup
a softvér špeciálne vyvinutý pre návrh stabilizovaných pracovných plošín.

Pri použití mobilných žeriavov, vrtných súprav a iných ťažkých mechanizmov
na staveniskách je bezpečnosť zásadná - najmä na neúnosnom a rôznorodom podloží. Bezpečná pracovná platforma je kľúčová. Skladovacie plochy pre mechanizmy a materiály na mieste musia mať rovný, čistý povrch, bez koľají.

Geomreže Tensar môžu byť zabudované do štrkovitého materiálu, aby ho stabilizovali
a zvýšenie únosnosti, obmedzenie deformácií povrchu a sadania. Platformy sú navrhnuté tak, aby boli samovoľne odvodňované, aby sa zabránilo hromadeniu vody na povrchu.

Image of Zlepšenie návrhu pracovnej plošiny

Ako geomreža Tensar zlepšuje návrh pracovnej plošiny?

Mechanizmus zazubenia a zaklinenie častíc, ktoré sa vyvíja medzi kamenivom a geomrežou Tensar, zabraňuje bočnému pohybu granulovaného materiálu. To vytvára mechanicky stabilizovanú vrstvu, ktorá významne zvyšuje únosnosť a eliminuje vplyv nerovnomerného sadania. 

Image of Výhody

Výhody

Použitie geomreží Tensar pri vytvorení mechanicky stabilizovanej štrkovej vrstvy (MSL) má značné výhody oproti nestabilizovaným štrkovým platformám: 

  • Zvýšená únosnosť: mechanicky stabilizovaná vrstva má zvýšenú únosnosť, čo vytvára bezpečnejšiu a spoľahlivejšiu základňu pre prevádzku ťažkých strojov a zariadení..
 
  • Znížená hrúbka vrstvy: vrstvu kameniva je možné znížiť o viac ako 50% bez straty výkonu. To môže tiež znamenať, že sa zmenší objem výkopových prác a množstvo zeminy, ktorú treba zlikvidovať.  
 
  • Zásypový materiál nižšej kvality a z recyklovaného kameniva: So zvýšeným výkonom vrstvy, použitie Tensar MSL umožňuje použitie zásypových materiálov nižšej kvality, ako je recyklované kamenivo. 
 
  • Dlhodobá úspora nákladov:  menej ťažobných prác a používanie regenerovaného kameniva môžu znížiť náklady na výstavbu a emisie CO2. 
Image of Dôležitosť údajov

Dôležitosť údajov

Návrh pracovnej plošiny by mala vypracovať kompetentná osoba, geotechnický inžinier. Konštrukcia závisí od charakteru podložia a vyžaduje dostatočné údaje z geologického prieskumu. Hrúbka plošiny závisí od pevnosti podložia, materiálov použitých pre výstavbu a samozrejme od očakávaného zaťaženia. Je dôležité mať plošinu, ktorá poskytne dostatočnú únosnosť pre bezpečnú prácu, pričom jej konštrukcia je z ekonomického hľadiska úsporná a jednoduchá na výstavbu. 

Image of Metóda návrhu T-Value

Metóda návrhu T-Value;

Metóda návrhu T-Value umožňuje presnejšie posúdiť pozitívne účinky stabilizačných geomreží na únosnosť štrkovitej pracovnej plošiny. Metóda, ktorá je použiteľná na celý rad materiálov pracovných plošín, pri rôznych typoch podložia, umožňuje navrhovať a porovnať konštrukcie s geomrežou alebo bez nej - vrátane podloží s veľmi nízkou únosnosťou. Môže byť budovaná na povrchu terénu alebo aj plytko zapustená do terénu so suchými alebo nasýtenými zrnitými vrstvami.  

Po prvýkrát môžu byť všetky výhody geomreží pre stabilizáciu konzistentne začlenené do projektov na výstavbu pracovných plošín. Táto metóda prináša overiteľné návrhy konštrukcie, ktoré môžu znížiť hrúbku plošiny a zvýšiť únosnosť, zníženie nákladov na stavbu až o 30% a zníženie uhlíkovej stopy plošiny až o 40%.

TensarPAVE-WHT-(4).png

Navrhujte s istotou a odkiaľkoľvek

Návrhový softvér TensarPave umožňuje projektantom rýchly návrh spevnených a nespevnených vozoviek, s použitím geomreží Tensar pre stabilizáciu podkladových vrstiev s cieľom maximalizovať ekonomický benefit, ktorý možno dosiahnuť znížením hrúbky konštrukčných vrstiev vozovky.

Požiadajte o TensarPave

Stacked Image 0