Down to content

Vystužovanie asfaltových vrstiev

Obmedzenie vzniku reflexných trhlín pomocou Tensaru

Reflexné trhliny v asfaltových vozovkách sa obecne vyskytujú nad spojmi podkladových betónových panelov alebo nad trhlinami v chemicky stabilizovaných podkladných vrstvách. Môžu sa taktiež vytvoriť pri teplotnom zmrašťovaní a rozťahovaní asfaltu alebo vplyvom dopravy. Ďalej sa objavujú pri rozširovaní komunikácií v mieste napojenia nových a starých konštrukčných vrstiev v prípadne nerovnomerného sadania.

 

Ako môžu pomôcť geomreže a geokompozity Tensar pre vystužovanie asfaltových vrstiev

Geomreže Tensar pre vystužovanie asfaltových vrstiev vzájomne spoluposobia s asfaltovou vrstvou s cieľom zvýšenia ťahovej tuhosti, obmedzení deformácie asfaltovej vrstvy a zníženie rozvoja trhlín (ak sa i tak vytvoria trhliny sú často oveľa menšie). Geomreže pre vystužovanie asfaltových vrstiev môžu taktiež pomôcť zredukovať vyjazďovanie koľají na zmesiach s nízkou tuhosťou, ktorá je vystavená ťažkej doprave pri vysokých teplotách. Pri kompozitoch do asfaltových vrstiev sú geomreže spojené s netkanou geotextíliou, ktorá absorbuje asfalt zo spojovacieho postreku a súčasne môže pôsobiť ako membrána redukujúca napätia (Stress Absorbing Memebrane Interlayer, SAMI). Geotextília môže taktiež pôsobiť ako zábrana proti prenikaniu vody do nižších vrstiev vozovky.


Ako môžu pomôcť geomreže a geokompozity Tensar pre vystužovanie asfaltových vrstiev

Geomreže Tensar pre vystužovanie asfaltových vrstiev vzájomne spoluposobia s asfaltovou vrstvou s cieľom zvýšenia ťahovej tuhosti, obmedzení deformácie asfaltovej vrstvy a zníženie rozvoja trhlín (ak sa i tak vytvoria trhliny sú často oveľa menšie).

  • Ochrana proti vzniku reflexných trhlín: vystuženie asfaltových vrstiev môže znížiť rozvoj trhlín v povrchovej vrstev vyvolanej pohybom, ohybom a strihom betónového bloku alebo podkladnej vrstvy spojenej cementom. Efekt memebrány redukujúci napätia (SAMI) môže zároveň znížiť napätia v obrusnej vrstve vozovky.

  • Redukcia vzniku únavových trhlín: vystuženie môže znížiť ťahovú deformáciu v spodnej časti asfaltovej vrstvy vedúcej k vzniku trhlín

  • Redukcia vzniku trhlín v dôsledku nerovnomerného sadania: pri rozširovaní vozoviek môžu geomreže Tensar TriAx použité na stabilizáciu novej nestmelenej vrstvy kameniva spoločne s vysokým modulom vystuženej asfaltovej vrstvy znížiť vznik pozdĺžnych trhlín spôsobených nerovnomerným sadaním

  • Redukcia vzniku vyjazdených koľají: aplikácia geomreže, ktorá je mechanicky spojená (zazubená) s asfaltom, môže obmedziť priečne pohyby spojené s vyjazdením koľají vo vozovke so zmesou s nízkou tuhosťou.

Overené riešenia

Za posledných 25 rokov boli systémy Tensar pre vystužovanie a stablizáciu asfaltových vrstiev vozoviek podrobované rozsiahlemu nezávislému výskumu a testovaniu v mnohých významných medzinárodných inštitúciách, vrátane Nottinghamskej univerzity vo Veľkej Británii s využitím skúseností získaných na mnohých monitorovaných inštaláciách v rôznych krajinách.    

Need help?