Tensar® AX5-GN

360° Všesmerné
vystuženie v rovine pre optimálnu kontrolu trhlín
3 Faktor trojnásobného predĺženia životnosti
3 Trojitá funkcia; Vystuženie, uvoľnenie napätia
a hydroizolácia
  • Tensar má viac ako 30-ročné skúsenosti s produktami do asfaltových vrstiev
  • Tensar AX5-GN vytvára v asfaltových vrstvách 3D vrstvu s vysokým profilom, ktorá zabezpečuje tri funkcie: vystuženie (prenos zaťaženia), zmiernenie napätia a izolačnú vrstvu (vodonepriepustnosť)
  • Kontroluje vznik únavových trhlín v asfalte a predlžuje tak životnosť vozovky
  • Optimálna kontrola prekopírovaných trhlín v asfalte
Prehľad

Tensar AX5-GN je najpokročilejší vysokovýkonný produkt od spoločnosti Tensar pre vystuženie asfaltových vrstiev. Produkt je kompozit, ktorý je zložený z tuhej 3D trojosovej mreže s vysokým profilom tepelne spojenou s netkanou textíliou. To zabezpečuje trojitú funkciu produktu v asfaltových vrstvách, absorpcia napätia (SAMI) a bariéry (izolácie), po nasýtení bitúmenom počas inštalácie. Tensar AX5-GN je osvedčené riešenie na vystuženie asfaltových vrstiev pre zvýšenie únavového výkonu, napr. predĺženie životnosti rekonštruovaných vozoviek alebo zníženie hrúbky asfaltovej vrstvy pri výstavbe nových vozoviek.

Bol tiež navrhnutý tak, aby poskytoval optimálny výkon pre zabránenie vzniku reflexných trhlín v asfaltových vrstvách a vzniku pozdĺžnych trhlín pri rozširovaní vozovky.

Výstuž

Mreža Tensar AX5-GN s vysokým profilom, sa zvyčajne inštaluje pod obrusnú alebo ložnú vrstvu, kde sa mreža mechanicky spojí s asfaltovými vrstvami, aby zabránila bočnému pohybu asfaltovej zmesi. Multi-axiálna štruktúra mreže poskytuje kontrolu trhlín vo všetkých smeroch.

Vystužená vrstva predlžuje životnosť vozovky tým, že ponúka neuveriteľnú odolnosť voči vzniku reflexných trhlín a zmierňuje vznik pozdĺžnych trhlín spôsobených rozdielnym sadaním podložia medzi pôvodnými a novými pruhmi pri rozšírení cesty. Môže tiež prispievať k redukcii tvorby koľají na povrchu vozovky, najmä pri asfaltových vrstvách s nízkou tuhosťou, ktoré sú najmä pri vysokých teplotách vystavené zaťaženiu od nákladnej dopravy.

Výhody AX5-GN

AX5-GN zlepšuje únavovú životnosť asfaltových podkladových vrstiev minimálne trojnásobne. Reguluje prekopírovanie reflexných trhlín a zmierňuje vznik trhlín v dôsledku rozdielneho sadania medzi novou a existujúcou časťou vozovky pri rozšírení jazdných pruhov. Rovnako znižuje aj úroveň vyjazdených koľají na povrchu obmedzením bočného pohybu častíc kameniva, čo predlžuje prevádzkovú životnosť tým, že odďaľuje vznik a rozvoj trhlín – prináša dlhodobú úsporu nákladov v porovnaní s tradičnými metódami.

 Ako Tensar AX5-GN poskytuje tri funkcie?

Výrobok sa skladá z tuhej polypropylénovej trojosej mreže, ktorá je pri výrobe prilepená k polypropylénovej tkanine.  Mreža eliminuje napätie v obrusnej vrstve optimálnym spojením s asfaltovou zmesou vďaka rebrám s vysokým profilom, ktoré zabezpečujú štrukturálny spevňujúci efekt. Šesťuholníková štruktúra mreže má rebrá orientované v troch smeroch, ktoré vytvárajú trojuholníkové otvory. To poskytuje takmer rovnomernú tuhosť v rovine v rozsahu 360°, čo umožňuje maximálne vystuženie a účinnú kontrolu trhlín vo všetkých smeroch.

******************The paving fabric component, after saturation with bitumen during installation, provides a stress absorbing membrane effect (SAMI) by enabling lateral strain distribution between the cracked layer and the overlay. This, together with the asphalt reinforcement effect of the grid, provides optimum crack control.

Overený výkon

Účinnosť produktov Tensar AX5-GN na vystuženie asfaltových vrstiev bola preukázaná laboratórnym testovaním a skúsenosťami v teréne. K dispozícii sú prípadové štúdie, ktoré poukazujú na efektívne využitie produktu pri riešení skutočných problémov s asfaltovou vozovkou