Tensar® Glasstex®Grid-R

2Dvojosová mreža,
pevnosť v dvoch smeroch
0.9 kg/m2 zvyškového bitúmenového
spojovacieho postreku
1Primárna funkcia výstužt
  • Jeden z radu výrobkov Tensar do asfaltových vrstiev vozoviek
  • Spoločnosť Tensar má viac ako 30 rokov skúseností s produktami do asfaltových vrstiev vozoviek
  • GlasstexGrid-R plní funkciu výstuže v asfaltových vrstvách vozoviek
  • Kontroluje vznik trhlín v asfalte s cieľom predĺžiť životnosť vozovky
Prehľad

GlasstexGrid-R je kompozitný výrobok do asfaltových vrstiev vozoviek s nízkym profilom pozostávajúci z potiahnutej mreže zo sklených vlákien, ktorá je spojená s ľahkou netkanou textíliou. Sklené vláka s vysokým modulom zabezpečujú vysokú absorpciu napätia pri nízkych deformáciách a plnia funkciu výstuže podľa normy EN 15381. Modifikovaný polymérový povlak poskytuje mreži zo sklených vlákien ochranu a stabilitu. Ľahká netkaná textília slúži pre uľahčenie inštalácie a zvýšenie priľnavosti; následne umožňuje dokonalý kontakt medzi novou a podkladovou asfaltovou vrstvou.

Výstuž

Mreža GlasstexGrid s vysokou tuhosťou, ktorá sa zvyčajne inštaluje do asfaltových vrstiev, je spojená s asfaltom a plní výstužnú funkciu tým, že absorbuje napätia pri nízkej deformácii.

Vytvorená vystužená vrstva predlžuje životnosť tým, že kontroluje vznik reflexných trhlín a zmierňuje vznik pozdĺžnych trhlín spôsobených rozdielnym sadaním medzi novými a pôvodnými jazdnými pruhmi pri rozširovaní vozovky.

Výhody mreže Tensar GlasstexGrid-R

Výrobok sa skladá z mreže zo sklených vlákien s vysokou tuhosťou. Otvorená štruktúra mreže zaklinenie kameniva a dokonalé spojenie asfaltových vrstiev nad a pod ňou a absorbuje napätie pri nízkych deformáciách spojením s asfaltovými vrstvami. Ľahká netkaná textília uľahčuje pokládku. Výrobok plní výstužnú funkciu, ako je definovaná v norme EN 15381.

Ako kontroluje Tensar GlasstexGrid-R vznik trhlín?

Výrobok sa skladá z mreže zo sklených vlákien s vysokou tuhosťou. Otvorená štruktúra mreže zaklinenie kameniva a dokonalé spojenie asfaltových vrstiev nad a pod ňou a absorbuje napätie pri nízkych deformáciách spojením s asfaltovými vrstvami. Ľahká netkaná textília uľahčuje pokládku. Výrobok plní výstužnú funkciu, ako je definovaná v norme EN 15381.