Down to content

Vysokopevnostné geotextílie Basetex

In cases where embankments must be constructed over soft soils, or ground which may contain subterranean voids which are prone to subsidence there may be a requirement for high-strength geosynthetic reinforcement. Tensar’s Basetex range of high strength geotextiles is designed to offer the strength necessary to provide stability.

Made using a weft-insertion knitted process, the characteristic properties of Basetex enable the yarn to remain linear, so that they are able to reach their full tensile strength without the initial elongation associated with woven yarns. Polyester has excellent creep performance and high tensile modulus.

Pri správnej inštalácii Basetex môže zvýšiť stabilitu násypu, v prípade hĺbkového porušenia sa môže používať na skrátenie alebo odstráneniu určitých fáz výstavby, a tým pomáha dodržať projekt z časového i rozpočtového hľadiska. Ak si pri projekte nemôžete dovoliť žiadne výrazné sadanie, násyp môžete zrealizovať na pilótach. V tomto prípade možno Basetex použiť na vytvorenie roznášacej platformy, ktorá zaistí, že napätie sa prenesie na hlavy pilót, čo je rýchlejšie a lacnejšie ako stavba základovej dosky zo železobetónu. V prípade možných dutín, napríklad v oblastiach postihnutých banskou činnosťou alebo v oblastiach náchylných na prepadávanie, môže Basetex zabezpečiť spoľahlivé a včasné varovanie pred vznikom dutín.

Spoľahlivé vysokopevnostné vystuženie základov násypov

Basetex môže zvýšiť stabilitu násypu, v prípade hĺbkového porušenia sa môže používať na skrátenie alebo odstráneniu určitých fáz výstavby, a tým pomáha dodržať projekt z časového i rozpočtového hľadiska.

Basetex - vysokopevnostná geotextilia

Basetex využíva rozsiahle skúseností Tensaru v oblasti stabilizácie podložia a náš tím skúsených inžinierov Vám môže poskytnúť komplexné projekčné služby pre ucelené riešenie vystuženia základov.

Need help?

Product Literature