Down to content

Systém TensarTech GreenSlope®

Vodorovné vrstvy jednoosových geomreží Tensar vytvoria stabilné vystužené zemné teleso spojené pomocou účinnej spojovacej tyče Bodkin s odolnými oceľovými prvkami na líci. Lícová strana je počas inštalácie obložená protieróznou georohožou, ktorá pomáha zadržať tenkú pokryvný vrstvu zeminy a vytvoriť vegetačný pokryv, či už na súvislom svahu alebo na terasovitej konštrukcii prispôsobenej zavlažovaniu. Líce z ocele sa používa pre projekty so životnosťou 60 rokov, zatiaľ čo v prípade projektov so životnosťou 120 rokov sa používa líce z pozinkovanej ocele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spája atraktívny úplne prírodný vzhľad s úsporami až 75% oproti tradičným metódam oporných konštrukcií. TensarTech GreenSlope™ ponúka ideálne riešenie pre strmé svahy a násypy až do 70º, najmä v ekologicky citlivých oblastiach. Pre svahy so sklonom nižším ako 45° odporúčame systém TensarTech NaturalGreen.

Lacný, atraktívny systém pre svahy do 70°

Spája atraktívny úplne prírodný vzhľad s úsporami až 75% oproti tradičným metódam oporných konštrukcií. TensarTech GreenSlope™ ponúka ideálne riešenie pre strmé svahy a násypy až do 70º, najmä v ekologicky citlivých oblastiach. 

TensarTech GreenSlope®

TensarTech GreenSlope tiež uľahčuje vytvorenie komplexného riešenia z jedného zdroja vďaka nášmu tímu skúsených inžinierov. Pomocou nášho dômyselného softvéru TensarSoil, môžeme ponúknuť všetko od bezplatných aplikačných návrhov až po komplexné projekty a dodávky vrátane poistenia škôd.

Need help?

Product Literature

Related Links