Systém TensarTech® TR2

60°-90° Možný rozsah sklonu čela
4 Systém zo 4 komponentov
18Metrov vysoké stavby
  •  Systém oporných múrov s kovovou sieťovinou na líci - navrhnutý
    a dodávaný z jedného spoľahlivého zdroja
  • Ideálny na odľahčenie trvalých oporných konštrukcií
  • Možnosť zníženie nákladov pri dočasných oporných múroch a mostných oporách
  • Po skončení plánovaného využitia sa dá ľahko demontovať
  • Výstužné geomreže certifikované British Board of Agrément (BBA)
    na 120-ročnú návrhovú životnosť
Prehľad

Systém TensarTech TR2 bol vyvinutý na výstavbu dočasných oporných konštrukcií, ktoré je možné jednoducho a rýchlo vybudovať, so sklonom líca medzi 60° a vertikálnym a tiež na použitie ako trvalé skryté konštrukcie na zníženie zemného tlaku. V prípade dočasných a skrytých aplikácií má estetická stránka významne nižšiu váhu ako dosiahnutie nižších nákladov na výstavbu v porovnaní s inými vystuženými opornými konštrukciami a výraznú úsporu nákladov v porovnaní s alternatívnymi metódami výstavby oporných múrov.

Systémové komponenty

Systém TensarTech TR2 sa skladá z kovových dielcov na líci - doplnených odolnou geotextíliou pre vysoké zaťaženie - bezpečne spojených s jednoosovou výstužnou geomrežou Tensar prostredníctvom vysoko účinného spojovacieho konektora bodkin.  Počas výstavby nie je požiadavka na vonkajšie podopretie líca alebo použitie debnenia, pretože pevné oceľové líce je vnútorne vystužené a počas výstavby držané na mieste prostredníctvom geomreže a výplňového materiálu.

TensarSOIL-WHT-(2).png

Návrhový softvér
pre Systém TensarTech®TR2

Návrhový softvér TensarSoil umožňuje projektantom vytvárať návrh vystužených oporných múrov, svahov a mostných opôr.

Vyžiadajte si TensarSoil

Stacked Image 0

Riešenie z jedného zdroja

Komponenty systému TensarTech TR2 boli špeciálne navrhnuté tak, aby spolupracovali s cieľom dosiahnuť optimálnu účinnosť a výkon. Panely z oceľovej siete, geotextilná vložka na líci, polymérový spojovací konektor bodkin a jednoosové geomreže Tensar spolupracujú na vytvorení vystuženej opornej konštrukcie, ktorý spĺňa požiadavky projektu. Skúsení inžinieri spoločnosti Tensar vám na požiadanie pomocou nášho sofistikovaného softvéru TensarSoil poskytnú kompletnú projektovú podporu; od bezplatného aplikačného odporúčania až po kompletný návrh a dodávku.

Dočasné múry a mostné opory

Projekty často vyžadujú výstavbu dočasných vystužených oporných konštrukcií, a to buď na výstavbu staveniskových komunikácií na prekonávanie križovaní v rámci staveniska alebo ako dočasné konštrukcie ponad železničnú trať. Systém vystužených oporných múrov TensarTech TR2 sa osvedčil pri výstavbe všetkých typov dočasných konštrukcií oporných múrov na veľkých projektoch po celom svete.

Úplne pokojne - Konštrukcia bez rizika - jednoduché a rýchle

Dodávatelia oceňujú konštruktívnosť systémov TensarTech TR2. Konštrukcia nevyžaduje žiadne ťažké zdvíhacie zariadenia a výstavba je jednoduchá. Umiestnenie výstužnej geomreže a jaj pripojenie k lícovému oceľovému dielcu je jednoduché a rýchle pomocou polymérového konektora bodkin. Zvyšok sú už len jednoduché zemné práce. Spravidla nie je potrebné nákladné zakladanie, náklady na mobilizáciu sú minimálne a postup prác sa ľahko prispôsobí požiadavkám projektu. Spoločnosť Tensar vám na požiadanie poskytne podrobné stavebné výkresy ako súčasť projekčnej a dodávateľskej služby a v prípade potreby je k dispozícii aj pomoc a zaškolenie na mieste výstavby. Úplne pokojne, je to jednoduché a rýchle.

Skrytý odľahčený ťah

Systém TensarTech TR2 bol použitý na odľahčenie tlaku na historické murované krídla pri rekonštrukcii mostov ako aj na ochranu oporných múrov z viktoriánskej éry. V novej konštrukcii bol zakopaný oporný systém TensarTech TR2 budovaný tak, aby zmierňoval zemný tlak na steny suterénu, priepustov prípadne pilótových mostných opôr. Nízke náklady na stavbu a 120-ročná návrhová životnosť sú ideálnou kombináciou pre tieto skryté trvalé aplikácie.