Oporné múry a strmé svahy

application-walls-580-580

Oporné múry a strmé svahy

Prehľad riešení

Ak je pri realizácii projektu potrebné vertikálne oddeliť rôzne úrovne finálne upravené terénu, vyššia úroveň musí byť podopretá opornou konštrukciou alebo vytvorením svahu s prirodzeným sklonom. Svahy s prirodzeným sklonom zaberajú veľkú plochu, ktoré nie sú využiteľné pre rozvoj a súčasne nemusia byť realizovateľné z dôvodu priestorových obmedzení. Vystužené oporné konštrukcie – vertikálne vystužené múry alebo vystužené strmé svahy môžu byť postavené s výrazne menším záberom alebo na zabezpečenie výrazne vyšších výškových rozdielov.

Spoločnosť Tensar ponúka širokú škálu oporných systémov TensarTech na výstavbu vystužených oporných múrov a strmých svahov. Majú mnoho výhod oproti alternatívnym oporným systémom, ako sú železobetónové alebo murované steny. Ich výstavba je rýchlejšia a konštrukcia je podstatne lacnejšia aj s nižšou uhlíkovou stopou.

Estetické riešenia

Vystužené oporné systémy TensarTech poskytujú možnosť výberu z rôznych povrchov, ktoré vyhovujú miestnym predpisom, rozpočtovým možnostiam, environmentálnym obmedzeniam a estetickým požiadavkám.  Oporné systémy TensarTech pre výstavbu strmých svahov môžu mať „zelenú“ vegetáciou pokrytú pohľadovú plochu, ktorá zlepšuje miestne životné prostredie, zatiaľ čo oporné systémy TensarTech pre výstavbu oporných múrov môžu mať pohľadové prvky tvorené panelmi, hladkými alebo štiepanými tvárnicami alebo prírodný gabiónový vzhľad s kamennou výplňou.

Finančne zaujímavé riešenia

Modulárna konštrukcia systémov TensarTech si nevyžaduje pri výstavbe žiadne veľké žeriavy ani špeciálne odborné zručnosti pre výstavbu. V mnohých prípadoch môže byť ako zásypový materiál použitá zemina získaná na stavbe, predstavujúca vhodný odpad, ako je napríklad banská hlušina alebo recyklované kamenivo. recyklované kamenivo. Každý zo systémov umožňuje rýchlu a ekonomicky efektívnu výstavbu. Výstavba sa dá ľahko realizovať vo viacerých etapách, čo umožňuje flexibilné úpravy harmonogramu výstavby a skrátenie celkovej doby výstavby.

Sila vo vnútri

Spoločnosť Tensar je lídrom v oblasti riešení na vystužovanie zemín. Už viac ako tri desaťročia vyvíjame produkty a technológie, ktoré sú špičkou v geotechnickom priemysle. Kvalita našich produktov je zabezpečená najdôkladnejšími postupmi kontroly kvality v tomto odvetví. Pre každú aplikačnú oblasť vám vieme poskytnúť komplexnú inžiniersku a realizačnú podporu, vrátane vypracovania detailov, statického posúdenia, zaškolenia na stavbe až po dodanie kompletnej projektovej dokumentácie s opečiatkovanými výkresmi.

Ako je na tom Tensar v porovnaní s konkurenciou?

Systémy spoločnosti Tensar pre výstavbu oporných múrov a strmých svahov ponúkajú flexibilitu, odolnosť a úsporu nákladov, ktoré alternatívne systému vystužených oporných konštrukcií (MSE) a železobetónové oporné steny nedokážu poskytnúť.