Systém strmých svahov TensarTech® GreenSlope

75%Potenciálna úspora nákladov
v porovnaní
s výstavbou oporného múru
3 Systém zložený z 3 komponentov
45°-70° Sklon líca
  • Oporný systém so strmým sklonom líca prirodzene zarastený vegetáciou - navrhnutý a dodávaný z jedného spoľahlivého zdroja
  • Vytvára stabilné strmé svahy so sklonom až do 70°
  • Rýchla a ekonomicky výhodná konštrukcia
  • Pri výstavbe násypov môže byť použitá široká škála zásypových materiálov; súdržné zeminy, recyklované materiály alebo zásypové zeminy z miesta výstavby.
Prehľad

Ak to priestor dovoľuje, strmé zazelenané svahy ponúkajú atraktívnu a lacnejšiu alternatívu ako vertikálne vystužené oporné múry. Systém TensarTech GreenSlope sa používa na výstavbu stabilných zemných násypov s uhlom sklonu čela až 70 °. V porovnaní s bežnou betónovou opornou stenou je možné dosiahnuť úsporu nákladov až 70%.

Systémové komponenty

Stabilita konštrukcie TensarTech GreenSlope je zabezpečená vystužením násypu jednoosovými geomrežami Tensar horizontálne umiestnenými v zemine. Čelnú stranu svahu podopierajú odolné oceľové dielce, ktoré sú spoľahlivo ukotvené k výstužnej geomreži pomocou vysokopevnostného spojovacieho konektora bodkin. Pohľadové oceľové prvky sú pri inštalácii kombinované s vhodnou protieróznou rohožou, ktorá napomáha uchyteniu zvoleného vegetačného krytu na povrchu svahu.

TensarSOIL-WHT-(2).png

Návrhový softvér pre Systém strmých svahov TensarTech® GreenSlope

Návrhový softvér TensarSoil umožňuje projektantom vytvárať návrh vystužených oporných múrov, svahov a mostných opôr.

Vyžiadajte si TensarSoil

Stacked Image 0

Riešenie z jedného zdroja 

Komponenty systému TensarTech GreenSlope boli špeciálne navrhnuté tak, aby spoločne fungovali pre dosiahnutie optimálnej účinnosti a výkonu. Vysokokvalitné panely zo zváranej sieťoviny, polymérové bodkiny pre vysokopevnostné spojenie, čelná vložka a jednoosové geomreže Tensar, spolu vytvárajú systém vystužených strmých svahov, ktorý spĺňa alebo prevyšuje požiadavky na stavebné štandardy. Skúsení inžinieri spoločnosti Tensar vám na požiadanie pomocou nášho sofistikovaného softvéru TensarSoil poskytnú všetko od bezplatných aplikačných odporúčaní až po kompletný návrh a dodávku materiálov.


Osvedčené riešenie pre strmé násypové svahy

Rýchla, ekonomicky výhodná výstavba - často nevyžaduje žiadne špeciálne stavebné znalosti - prináša ekonomickú efektívnosť a všestrannosť systému TensarTech GreenSlope a ponúka klientom, projektantom a zhotoviteľom mnoho výhod oproti iným metódam výstavby vystužených oporných konštrukcií. Medzi tieto výhody patria skutočnosti, ktoré sú charakteristické pre železobetónové múry, gabióny, crib walls múry, ale tiež možnosť použitia stávajúcich alebo recyklovaných zemín. Systém tiež ponúka vysokú toleranciu voči nerovnomernému sadaniu, vysokú odolnosť voči seizmickým vplyvom a nízke zaťaženie základovej škáry umožňuje vyhnúť sa nákladnému zakladaniu. Nakoniec systém je veľmi odolný, nevyžaduje žiadne, resp. minimálne náklady a údržbu a ponúka atraktívny prírodný vzhľad. 

Dobrá rada - Prirodzene

Výber vhodných odrôd rastlín alebo tráv je pre konkrétny projekt zásadný. Poradenstvo s miestnym záhradníkom zaistí, že odrody budú zvolené tak, aby zodpovedali podnebiu, polohe, uhlu sklonu a charakteru konkrétnej stavby. Okrem toho vám môže poradiť s postupmi pri zakladaní a vysvetliť požiadavky na zavlažovanie oblastiach s nízkym úhrnom zrážok. Typ a hrúbka vrstvy ornice alebo alternatívneho kultivačného média môže byť špecifikovaná a zakomponovaná do návrhu. 

Stavebné možnosti a vzhľad krajiny

Či už potrebuje zväčšiť využiteľnú plochu pozemku alebo zvýšiť jeho hodnotu, systémy TensarTech GreenSlope dokážu vyriešiť aj vaše najnáročnejšie požiadavky na vystužené oporné konštrukcie. Od stavby vysoko zaťažených násypov až po malé, stupňovité záhradné inštalácie, TensarTech GreenSlope môže bez námahy splynúť s prírodným prostredím akéhokoľvek miesta.