Systém strmých svahov TensarTech® NaturalGreen™

45° Možný sklon
svahu 
0Nie je potrebná
žiadna podpera
1Riešenie
z jedného zdroja
  • Úplne prírodný, zazelenaný systém strmých svahov
  • Vytvára stabilné, strmé svahy až do sklonu 45°
  • Rýchla a ekonomická výstavba
  • Jednoduché zemné práce, ktoré si nevyžadujú žiadne špeciálne zručnosti alebo vybavenie
  • Je možné využiť široký sortiment zásypových zemín; súdržných zemín, recyklovaných materiálov a stávajúcich zemín.
Prehľad

Keď nie je dostatok miesta pre vybudovanie stabilného svahu s prirodzeným sklonom, je možné zmenšiť zábery vybudovaním svahu so strmším sklonom alebo zmeniť konštrukciu na oporný múr. Tam kde sa dáva prednosť atraktívnemu, úplne prirodzenému vzhľadu alebo v oblastiach citlivých na životné prostredie, je TensarTech NaturalGreen všestranným riešením pre výstavbu strmých svahov so sklonom až do 45°. Okrem budovania nových konštrukcií strmých svahov, systém nachádza široké uplatnenie aj pri opravách zosuvov, pričom náklady na výstavbu sú výrazne nižšie ako pri výstavbe oporných múrov.

Systémové komponenty

Stabilita strmého svahu je zaistená uložením horizontálnych vrstiev jednoosovej výstužnej geomreže Tensar v špecifických vertikálnych rozstupoch v zásypovom materiáli. Vo väčšine prípadov je na povrch svahu uložená protierózna georohož, aby sa podporil rast vegetácie a ochránil sa svah pred prívalovými zrážkami. Konštrukcia TensarTech NaturalGreen je v podstate klasickou zemnou konštrukciou budovanou bez potreby špeciálnych znalostí a vybavenia. Násyp môže byť budovaný s presypom, zhutnený a následne tvarovaný do finálneho sklonu ako pri klasických zemný konštrukciách.

TensarSOIL-WHT-(2).png

Návrhový softvér pre Systém strmých svahov TensarTech® NaturalGreen™

Návrhový softvér TensarSoil umožňuje projektantom vytvárať návrh vystužených oporných múrov, svahov a mostných opôr.

Vyžiadajte si TensarSoil

Stacked Image 0

Systém TensarTech Natural Green  

TensarTech Natural Green je kompletný systém, ktorý zahŕňa produkty aj služby.

V prípade potreby je v rámci tejto služby k dispozícii posúdenie
na mieste stavby a poradenstvo pri výstavbe konštrukcie, ako aj realizačné výkresy a kompletné projekčné služby s použitím najmodernejšieho softvéru. Medzi konkrétne produkty, ktoré tvoria oporný systém, patria jednoosové výstužné geomreže Tensar - ktoré sú certifikované spoločnosťou BBA pre návrhovú životnosť 120 rokov - a protierózne georohože (z iného zdroja).

Riešenie z jedného zdroja

Systém Tensartech Natural Green uľahčuje hľadanie kompletného riešenia z jedného zdroja. Pomocou sofistikovaného softvéru TensarSoil od spoločnosti Tensar vám dokážeme poskytnúť všetko od bezplatných aplikačných odporúčaní až po kompletný návrh
a dodávku materiálov s použitím najmodernejšieho softvéru.

Osvedčené riešenie pre strmé svahy a sanáciu zosuvov

Ekonomická efektívnosť a univerzálnosť systému TensarTech NaturalGreen ponúka klientom, projektantom a zhotoviteľom mnoho výhod oproti iným metódam výstavby strmých svahov alebo oporných múrov.

Pre strmšie svahy - viac ako 45° - môže systém TensarTech GreenSlope poskytnúť optimálne riešenie z jedného zdroja.