Down to content

Systém TensarTech NaturalGreen®

V environmentálne citlivých oblastiach, alebo všade, kde sa uprednostňuje atraktívny úplne prírodný vzhľad, predstavuje TensarTech NaturalGreen úsporné a mnohostranné riešenie pre svahy so sklonom líca až do 45˚. Okrem tvorby nových strmých svahov systém tiež umožňuje pohotovo opraviť porušené svahy.

Vďaka dlhodobej stálosti štruktúry, ktorú zaisťujú vodorovné vrstvy jednoosových geomreží Tensar vo vnútri vystuženého zemného telesa, protierózneho materiálu a prírodnej vegetácie namiesto tuhého líca je možné svah postaviť veľmi rýchlo a jednoducho. Protierózna rohož pomáha zachytávať novú hornú vrstvu zeminy, posilňuje koreňový systém a zachováva atraktívny vzhľad povrchu a zároveň chráni svah pred silným dažďom. Výstavbu tejto jednoduchej stavebnej konštrukcie uvidíte na našej animáciu tu.


 

Veľmi vysoká trvanlivosť jednoosových geomreží Tensar umožňuje použitie výplne zo staveniska vrátane kohéznych alebo kontaminovaných materiálov. To môže viesť k veľmi významným úsporám nákladov a obmedzeniu prepravy na stavenisko a zo staveniska.

Vďaka TensarTech NaturalGreen je tiež ľahké nájsť komplexné riešenie z jedného zdroja. Pomocou nášho dômyselného softvéru TensarSoil náš tím skúsených technikov môže zabezpečiť všetko, od bezplatných aplikačných návrhov až po komplexné projekty a dodávky vrátane profesionálneho poistenia škôd. V prípade strmších svahov je odpoveďou TensarTech GreenSlope.

 

Stabilita rýchlo a úsporne pre svahy až do 45˚

V environmentálne citlivých oblastiach, alebo všade, kde sa uprednostňuje atraktívny úplne prírodný vzhľad, predstavuje TensarTech NaturalGreen úsporné a mnohostranné riešenie pre svahy so sklonom líca až do 45˚

Čo zahŕňa systém TensarTech NaturalGreen?

  • Obhliadku lokality
  • Kompletné projektové služby s použitím výkonného softwaru 
  • Stavebnú výkresovú dokumentáciu 
  • Poistenie zodpovednosti za spôsobené škody
  • Výstužné geomreže Tensar - s nezávislými oceneniami
  • Poradenstvo na stavbe


Need help?

Product Literature