Asfaltová výstuž

Two construction workers using a construction vehicle to install an asphalt interlayer

 Asfaltová výstuž

Prehľad riešení

Trhliny v asfaltovej vrstve znižujú tuhosť vozovky a umožňujú prenikaniu vody, čím sa oslabuje podkladová vrstva a podložie, čo vedie k ďalšiemu poškodzovaniu a trvalej strate pevnosti. Konvenčné sanačné postupy spočívajú v položení asfaltovej vrstvy na existujúci povrch alebo na odfrézovaný povrch – odfrézovať a asfaltovať. Hoci to môže viesť k čiastočnému predĺženiu životnosti, výskyt trhlín sa len spomalí a rýchlo sa znovu objavia na povrchu.
S týmto prístupom budete viesť neustály boj s údržbou komunikácií, ktorý sa nikdy nedá vyhrať...

Keď sa však nainštaluje výstuž do asfaltových vrstiev, funkčnosť asfaltovej vrstvy sa výrazne zlepší, čo významne znižuje náklady na údržbu na kilometer za rok. Tensar ponúka širokú škálu produktov do asfaltových vrstiev, ktoré vám môžu pomôcť a náš tím je pripravený vám poskytnúť poradenstvo pri výbere toho najvhodnejšieho riešenia pre váš projekt.

 

Čo spôsobuje vznik trhlín?

Trhliny môžu vzniknúť z existujúcich trhlín alebo škár v podkladovej vrstve (reflexné trhliny) alebo ich vznik môže byť vyvolaný tepelnými zmenami alebo rozťahovaním a zmrašťovaním podložia. Nadmerné ohýbanie vozovky v dôsledku dopravného zaťaženia môže viesť k vzniku únavových trhlín.

 Ako pomáha výstuž v asfaltových vrstvách?

Výstuže do asfaltových vrstiev môžu vytvárať bariéru proti prenikaniu vlhkosti, ale tiež zabezpečujú redukciu vznikajúcich napätí a vystuženie, aby sa zabránilo vzniku trhlín v asfaltových vrstvách. Výstuže do asfaltových vrstiev môžu tiež predĺžiť životnosť vozovky tým, že oddialia vznik a šírenie únavových trhlín.

Aké sú funkcie výstuže v asfaltových vrstvách?

Výstuže do asfaltových vrstiev poskytujú:

  • Bariéru – zabraňujú prenikaniu vlhkosti
  • Úľava od napätia –  umožňuje určitý pohyb medzi vrstvami a tým uvoľnenie nahromadeného napätia
  • Vystuženie – na zabezpečenie pevnosti v ťahu a tuhosti asfaltovej vrstvy.

Aké sú typy výstužných materiálov do asfaltových vrstiev?

Existujú rôzne typy výstuží do asfaltových vrstiev, ktoré plnia jednu alebo viac potenciálnych funkcií medzi vrstvami asfaltu.

  • Výstužné textílie do asfaltových vrstiev sú navrhnuté tak, aby absorbovali bitúmen v procese inštalácie, a tým zabezpečili funkciu bariéry a eliminácie napätia. Existujú rôzne typy textílií, najčastejšie sa používajú netkané vyrábané z polypropylénových vlákien.

  • Výstuže do asfaltových vrstiev mrežového typu majú otvorenú štruktúru, ktorá umožňuje spojenie novej asfaltovej vrstvy s podkladnou. Výstužné mreže majú zvyčajne charakter mreže zo sklených vlákien potiahnutých bitúmenovým povlakom.

  • Štrukturálne typy mreží majú vyšší profil rebier, aby sa umožnilo určité prepojenie medzi asfaltovou vrstvou a mrežou. Mreža je štandardne z polypropylénu s integrálnymi spojmi.

  • Kompozitné materiály kombinujú textíliu s mrežou alebo štrukturálnou mrežou, čím zabezpečujú viacero funkcií.

Ako je na tom Tensar v porovnaní s konkurenciou?

Produkty Tensar pre zakladanie a výstavbu násypov sú osvedčené vysokovýkonné riešenia, ktoré ponúkajú významné výhody oproti alternatívnym riešeniam.

Čo sú produkty Tensar do asfaltových vrstiev?

Tensar ponúka širokú škálu geomreží a geokompozitov do asfaltových vrstiev, ktoré sú navrhnuté tak, aby spolupôsobili s bitúmenovou vrstvou. Tieto produkty dodávajú tuhosť, obmedzujú napätie a redukujú šírenie a veľkosť trhlín. Kompozitné vrstvy obsahujúce geomrežu spojenú s textíliou vytvárajú vystuženú vrstvu a pôsobia ako memebránová medzivrstva absorbujúca napätie (SAMI) a ako bariéra proti prenikaniu vlhkosti.