Down to content

Tensar TX TriAx®

Vďaka využitiu viac než 30-ročných skúseností so zlepšovaním podložia Tensar radikálne zmenil základnú konštrukciu geomreží a vytvoril tak revolučné geomreže TriAx®, založené na jednom z najefektívnejších a najstabilnejších prírodných tvarov - na trojuholníkoch.

Častice zrnitého materiálu sa zaklinia do trojuholníkových otvorov a účinné, vyššie rebrá geomreže TriAx® zamedzujú pohybu zŕn, čo vo väzbe na izotrópnu tuhosť vytvára mechanicky stabilizovanú vrstvu vyznačujúcu sa mimoriadnymi vlastnosťami. Pre animovanú ukážku toho, ako TriAx funguje, kliknite tu, kliknite tu.

Bolo zrealizovaných mnoho testov a pokusov pre určenie správania sa geomreže TriAx v mechanicky stabilizovaných vrstvách namáhaných opakovaným záťažením od kolies predovšetkým v Transport Research Laboratory (TRL) a na univerzite v Nottinghame. Bolo preukázané, že geomreže Tensar TriAx® dosahujú dokonca vyššiu účinnosť ako dvojosové geomreže Tensar. Skúšky únosnosti v Building Research Establishment (BRE) tiež preukázali vynikajúce výsledky v oblasti rozloženia statického zaťaženia, čo predstavuje bežnú situáciu pre mnohé projekty, ako sú pracovné plochy pre žeriavy a pre pásové stroje ako napríklad pilotovacie súpravy.

 

Tensar TX TriAx®

Vďaka používaniu nášho výnimočného softvéru TensarPave, Vám môžeme ponúknuť všetko; od jednoduchého návrhu aplikácie až po kompletné poradenstvo pri projektovaní a dodávke pre čo najlepšie využitie geomreže TriAx® vo Vašom projekte.

V porovnaní s nevystuženou vrstvou zrnitého materiálu, mechanicky stabilizovaná vrstva zahŕňajúca geomreže TriAx® môže:

  • Znížiť hrúbku podkladovej vrstvy o viac ako 50%
  • Redukovať potrebné výkopy<
  • Eliminovať vplyv nerovnomerného sadania
  • Zvýšiť únosnosť
  • Znížiť stavebné emisie CO2  až o 50%
  • Kompletné projektové poradenstvo od konceptu až po finálny projekt

Need help?