Down to content

Ochrana pobrežia

Vzhľadom k ničivej sile vĺn, prílivu a odlivu a prúdom, často v kombinácii s požiadavkami na riešenie citlivé k životnému prostrediu sa nájde iba veľmi málo lokalít, ktoré predstavujú pre stavbárov väčší problém ako pobrežie. Ale Tensar môže ponúknuť stavbárom spoľahlivé, flexibilné a ekologicky šetrné alternatívy k železobetónovým konštrukciám na ochranu morského pobrežia a brehov riek.

Oporný systém TensarTech Marine obsahuje masívne betónové tvarovky na líci schopné odolávať priamym zásahom vĺn. Podľa potreby môžu byť pohľadové bloky vyrábané na stavenisku, pričom do zadnej steny blokov budú zabudované krátke zavádzacie pásy geomreží. Po zahájení inštalácie sa hlavná časť geomreže jednoducho pripojí k zavádzaciemu pásu pomocou spojovaej tyče bodkin.


Riečne oporné múry sa budujú pomocou stenových systémov modulových blokov TensarTech. Systém obsahuje prefabrikované betónové pohľadové bloky (panely) a je možné ich nainštalovať bez použitia žeriavu alebo dodatočný podpier, pričom geomreže sú bezpečne uchytené k lícovému prvku pomocou pevného polymérového konektora.

V prípade vyššej protieróznej ochrany v oblastiach vystavených silnému pôsobeniu vĺn alebo príležitostným rýchlym prúdom ponúka rohož Tensar VMax cenovo dostupnú trvalú biologicky nerozložiteľnú vrstvu, s ktorej pomocou pomôžete prirodzenej vegetácii zabrániť eróziu pôdy..

Nech je Váš projekt akýkoľvek môžeme Vám pomôcť

Počas mnohých rokov sa technológia Tensar osvedčila ako ideálne riešenie pre mnohé pobrežné a vodné projekty, vrátane morských vlnolamov, násypov, protipovodňových hrádzí, obnovy kanálov a stien riečnych brehov. Vďaka tomu je k dispozícii celá rada prípadových štúdií a brožúr.

Ochrana brehov riek a morského pobrežia voči erózii? Tensar má odpoveď

Oporný systém TensarTech Marine obsahuje masívne betónové tvarovky na líci schopné odolávať priamym zásahom vĺn.

V porovnaní s tradičnými železobetónovými konštrukciami, systémy TensarTech Wall ponúkajú širokú škálu výhod:

  • Bez podpier: unikátny systém modulových blokov možno jednoducho postaviť bez potreby budovania podpier a často i bez potreby žeriavu
  • Bez potreby čakania do vyzretie betónu: prefabrikované lícové bloky so suchým spojom nevyžadujú zrenie a je možné ich ponechať v prílivovom pásme. Týmto sa súčasne znižuje riziko znečistenia vodných tokov betónom.


  • Jednoduchá inštalácia: často nie sú potrebné zvláštne odborné vedomosti
  • Obmedzenie dopadu na životné prostredie: pri použití materiálu zo staveniska alebo recyklovaného materiálu ako výplne možno snížiť stavebné emisie CO2
  • Zníženie nákladov na výstavbu: vďaka jednoduchej a rýchlej výstavbe a používaniu miestnych materiálov možno náklady a čas výstavby znížiť až o polovicu
  • Nízke náklady na údržbu alebo úplne bez údržby: systémy majú projektovanú životnosť až 120 rokov s minimálnou údržbou

In cases where soil erosion could be a problem, Tensar RollMax range can be the perfect choice:

  • Natural erosion protection: this stabilises the surface while vegetation becomes established, then enhances and reinforces the root system in the long-term
  • Additional products can be found in the Tensar Erosion Control & Systems brochure

Need help?