Obytné a rezidenčné budovy

A residential housing estate with a green space in front of it

Obytné a rezidenčné budovy

Úspora nákladov a času pre staviteľov obytných budov

Vzhľadom na rastúce náklady na stavebné materiály a všeobecný nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, často spojený s potrebou stavať na nevyužívaných a okrajových pozemkoch, potrebujú developeri v oblasti obytných budov riešenia, ktoré zvýšia ich zisk a umožnia im stavať rýchlejšie a bezpečnejšie. Zároveň musia tieto úspory nákladov a času vyvážiť environmentálnymi požiadavkami a estetickými potrebami zainteresovaných strán a prípadných vlastníkov a obyvateľov.

Osvedčené technológie spoločnosti Tensar pomáhajú vyťažiť maximum z celej dostupnej plochy pozemkov, znížiť náklady a množstvo potrebných materiálov, urýchliť výstavbu, čím prispieva k výzve na udržateľnosť a odolnosť voči klimatickým zmenám.

Image of Neúnosné alebo rôznorodé podložie

Neúnosné alebo rôznorodé podložie

Pred zahájením stavebných prác je potrebné vybudovať spoľahlivé prístupové komunikácie a skladovacie priestory. Neúnosné alebo rôznorodé podkladové pôdy predstavujú pre stavebníkov značnú výzvu. Geomreže Tensar dokážu zabezpečiť pevné a stabilné podložie pod cestami aj na tých najmenej únosných podložiach. Stabilizáciou konštrukčných alebo podkladových vrstiev možno znížiť celkovú projektovanú hrúbku na dosiahnutie požadovanej únosnosti, čím sa ušetria veľké objemy výkopových prác a zásypového materiálu.  

Okrem toho, keď nastane daždivé počasie, geomreže Tensar môžu byť použité na stabilizáciu podložia pracovných plôch slúžiacich pre prístup a skladovanie, takže výstavba môže pokračovať bez ohľadu na počasie.    

 

 

Image of Pracovné plošiny pre súpravy na výstavbu pilót

Bezpečné pracovné plošiny pre súpravy na výstavbu pilót za polovičné náklady 

V prípade, že sa pri výstavbe vyžaduje realizácia pilót, investor je zodpovedný za zabezpečenie bezpečných plošín pre prácu vrtných súprav a v prípade neúnosného podložia môžu byť tieto náklady na výstavbu pracovných plošín značné. Spoločnosť Tensar má osvedčené návrhové postupy pre stabilizáciu pracovných plošín, ktoré zvyčajne vedú k úspore nákladov o viac ako 50 %. 

 

Image of Cesty a spevnené plochy

Cesty a spevnené plochy 

Cesty sú často prvou a poslednou významnou činnosťou. V počiatočných fázach musia znášať vysoké dopravné zaťaženie, aby dlhodobo uspokojili potreby vlastníkov a miestnych orgánov. Geomreže Tensar dokážu znížiť hrúbku vrstvy kameniva a asfaltu a zároveň ponúkajú rovnaký alebo lepší výkon: celkovú hrúbku vozovky je možné znížiť až o 50%. Stabilizáciou nestmelených vrstiev geomrežami Tensar – dokonca aj na únosnom podloží – môžu investori skrátiť harmonogram výstavby o niekoľko dní, znížiť množstvo potrebného materiálu, minimalizovať výkopové práce, obmedziť množstvo potrebnej prepravy materiálov a ponúknuť vlastníkom odolnejšiu konštrukciu.   

 

Image of Oporné múry a strmé svahy Oporné múry a strmé svahy pokryté vegetáciou môžu maximalizovať využiteľnú plochu pozemku a zároveň zlepšiť estetickú stránku projektu. Spoločnosť Tensar ponúka rôzne typy vystužených oporných systémov, ktoré riešia zložité stránky každého projektu. Pri použití v kombinácii s jednoosovými geomrežami Tensar a projekčnou podporou spoločnosti Tensar poskytujú naše oporné systémy krásu aj odolnosť súčasne.   
Image of Základy

Odolnosť základov v seizmických oblastiach  

Niektoré typy pôdy sú náchylné na stekutenie, a keď sa vyskytujú v seizmických oblastiach, investor čelí veľkej výzve. K dispozícii sú osvedčené techniky na zmiernenie účinkov stekutenia pri nízkych stavbách. Tieto využívajú tuhé podkladové vrstvy z kameniva stabilizované geomrežami Tensar. Spoločnosť Tensar poskytuje komplexnú podporu pri projektovaní týchto jednoduchých, ale účinných riešení. 

 

TensarPAVE-WHT-(4).png

Navrhujte s istotou a odkiaľkoľvek

Návrhový softvér TensarPave umožňuje projektantom rýchly návrh spevnených a nespevnených vozoviek, s použitím geomreží Tensar pre stabilizáciu podkladových vrstiev s cieľom maximalizovať ekonomický benefit, ktorý možno dosiahnuť znížením hrúbky konštrukčných vrstiev vozovky.

Požiadajte o TensarPave

Stacked Image 0