Komerčné a priemyselné

Construction site of a commercial building

Komerčné a priemyselné

Riešenia na urýchlenie výstavby a zníženie nákladov

Rastúce náklady na stavebné materiály a nedostatok pracovnej sily v komerčnom a priemyselnom sektore v súčasnosti sťažujú dosiahnutie ekonomických riešení. Oneskorenia spôsobené neúnosnými zeminami alebo premenlivými podmienkami na mieste zvyšujú náklady na projekt, spomaľujú harmonogramy výstavby a vedú k budúcim problémom s údržbou. Mnohé projekty však musia byť postavené na miestach s nie moc vhodným pôdnym stavom.

Tensar poskytuje riešenia založené na technológiách s pokročilými technikami stabilizácie pôdy, ktoré zahŕňajú vysokovýkonné patentované produkty. Náš tím prináša osvedčené inžinierske riešenia pre štandardné konštrukčné postupy. S viac ako 10 000 úspešnými projektmi po celom svete dokážeme riešiť širokú škálu výziev v oblasti rozvoja výstavby.

Image of Údržba ciest

Údržba ciest  

Keď sa na vozovke objavia trhliny, na existujúci povrch, prípadne po odfrézovaní horných vrstiev sa zvyčajne položí nová asfaltová vrstva, aj napriek tomu, že každých 25 mm aplikovanej asfaltovej vrstvy vo všeobecnosti oddiali prekopírovanie trhlín o zhruba jeden rok.

Inštaláciou výstužnej medzivrstvy – ako je Tensar AX5-GN – pred prekrytím asfaltom sa môže oddialiť vznik reflexných trhlín, čím sa výrazne zvýši životnosť prekrytia. 

 

Image of Cesty a spevnené plochy

Cesty a spevnené plochy  

Vysoká intenzita dopravy a neúmerné zaťaženie urýchľuje zhoršovanie stavu vozovky. V dôsledku toho sú cesty a spevnené plochy v komerčných a priemyselných areáloch často veľmi hrubé a drahé. Geomreže Tensar zlepšujú dlhodobú výkonnosť spevnených plôch minimalizáciou pohybu kameniva, reguláciou vyjazdených koľají na povrchu a udržiavaním únosnosti. To umožňuje zníženie hrúbky vozovky bez zníženia výkonu. Úspory môžu byť značné, nielen pokiaľ ide o náklady a aj z hľadiska času výstavby.  

 

Image of Variabilné a neúnosné podložie

Variabilné a neúnosné podložie 

Pred začatím stavebných prác je potrebné zabezpečiť spoľahlivý a bezpečný prístup a skladovacie priestory. Variabilné alebo neúnosné podložie predstavuje pre developerov značnú výzvu. Geomreže Tensar môžu poskytnúť pevné a stabilné podložie pod cestou aj pri tých najslabších zeminách. Stabilizáciou konštrukčných alebo podkladových vrstiev možno znížiť požiadavky na celkovú hrúbku, čím sa ušetrí na výkopových prácach a materiáloch.  

Okrem toho, keď nastane vlhké počasie, geomreže Tensar možno použiť na stabilizáciu pracovných plošín pre prístup a skladovanie, takže výstavba môže pokračovať bez ohľadu na počasie.    

 

Image of Oporné múry a strmé svahy

Oporné múry a strmé svahy 

Keďže nie všetky komerčné nehnuteľnosti alebo priemyselné zariadenia sú postavené na rovnej ploche, je v mnohých prípadoch potrebná výstavba oporného múru alebo strmého svahu a to najmä v členitých horských terénoch alebo prímorských oblastiach. Bežné riešenia, vrátane betónových stien alebo štetovníc na mieste výstavby, môžu byť nákladné, náročné na čas a samotnú prácu. Tensar ponúka rôzne typy vystužených oporných systémov, ktoré riešia komplexné požiadavky každého projektu. Pri použití v spojení s jednoosovými geomrežami Tensar a technickou podporou Tensar poskytujú naše oporné systémy hospodárnosť aj odolnosť.   

 

TensarPAVE-WHT-(4).png

Navrhujte s istotou a odkiaľkoľvek

Návrhový softvér TensarPave umožňuje projektantom rýchly návrh spevnených a nespevnených vozoviek, s použitím geomreží Tensar pre stabilizáciu podkladových vrstiev s cieľom maximalizovať ekonomický benefit, ktorý možno dosiahnuť znížením hrúbky konštrukčných vrstiev vozovky.

Požiadajte o TensarPave

Stacked Image 0