Down to content

Výstavba skládky

Vaše výhody 

Jednoosové geomreže Tensar a TriAx preukázali svoju všestrannosť pri výstavbe skládok odpadov, pretože sa využívajú na dosiahnutie stabilného a bezpečného riešenia:

  • Vystužením izolačných vrstiev (vrátane izolačných fólií / ílových tesniacich vrstiev alebo bentonitových rohoží) ako prevencia pred poškodením


  • Zväčšením objemu skládky napr. zostrmením sklonov svahov 
  • Ochrana pred deformáciami a sadaním
  • Ochrana pred zosuvmi na svahoch a vo vrstvách zeminy
  • Umožňuje zvislé rozšírenie skládky nad existujúcou skládkou odpadu
  • Výstavba úsporných mechanicky stabilizovaných prístupových komunikácií s nízkymi nákladmi na údržbu

Projektovanie skládok odpadov s technickou inováciou od Tensaru

Moderne konštrukované skládky musia byť nielen bezpečne vybudované, ale rovnako musia byť v súlade s platnými predpismi za použitia dlhodobých a k životnému prostrediu šetrných riešení.

Primárne aplikačné oblasti pre skládky odpadov

Inovatívne systémy Tensar nájdu využitie v rámci výstavby skládky odpadov. Toto sú hlavné oblasti využitia:

Stabilizácia vrstiev zeminy aby sa zabránilo zosuvom na svahoch v dôsledku dočasného zaťaženia z drenážnych vrstiev pre priesakové kvapaliny alebo ako podkladová vrstva pri rekultivácii, ktorá odoláva váhe drenážnej a rekultivačnej vrstve zeminy

Navýšenie kapacity skládky (nazývané "piggy-backing"), ktoré predpokladá umiestnenie novej skládky nad starou, takže podkladová rekultivačná vrstva si musí zachovať svoju celistvosť a preniesť nerovnomerné sadanie starého odpadu pod ňou.Podpora pre izolačné vrstvy je nutná v prípade ak má podkladová vrstva strmý nepravidelný profil povrchu, ako napríklad v bývalých lomoch a vytvára hladký profil pre inšaláciu izolačného systému pri súčasnom maximálnou využití prázdneho priestoru. Strmé hrádze z vystuženej zeminy možno vybudovať tak, aby tvorili vnútorné svahy skládky.

Need help?