Down to content

Morské a vodné cesty

Nech sa jedná o rieku, jazero alebo more, stavba na ich brehoch môže predstavovať neobvyklé problémy. Ale s pomocou geomreží, výrobkami protieróznej ochrany a systémov TensarTech Wall môžu stavební inžinieri navrhnúť spoľahlivé, pružné a ekologicky efektívne systémy ochrany proti záplavám. Tieto systémy v porovnaní s tradičnými metódami môžu znížiť náklady a dobu výstavby až o polovicu.

Jednoduché, úsporné a ekologicky šetrné pobrežné konštrukcie a riečne múry

Relatívne jednoducho a rýchlo inštalovateľné oporné múry TensarTech sa skladajú zo zeminy vystuženej geomrežami v zadnej časti konštrukcie a pohľadových betónových tvaroviek.

  • V porovnaní so železobetónovými konštrukciami môže dôjsť k úspore stavebných nákladov a času až o 50%
  • Možno ich vybudovať bez debnenia a často aj bez použitia žeriavu 
  • Ako stavebnú výplň možno použiť stávajúce zeminy, čo vedie k ďalšiemu zníženiu nákladov a dopadu na životné prostredie.
  • K dispozícii je široká škála atraktívnych povrchový úprav a pohľadové tvarovky možno vyrábať vo fabrike alebo odlievať priamo na stavbe
  • Vysoko trvanlivé s projektovanou životnosťou až 120 rokov

Projektované na náročné podmienky ochrany pobrežia

Oporný systém TensarTech Marine zahŕňa mohutné betónové pohľadové bloky, ktoré možno odlievať priamo na stavbe s počiatočnými časťami geomreží zaliatými do zadnej časti bloku. Po začiatku inštalácie sa hlavná časť geomreže jednoducho pripojí v začiatočnej časti geomreže pomocou spojovacej tyče bodkin. Tento systém je primárne určený pre ochranu pobreží vystavených silnému nárazu vĺn.

Vnútrozemské vodné cesty

Oporné múry pre vodné cesty, ktoré nie sú vystavené pôsobeniu vĺn, môžu byť vybudované pomocou jedného zo systémov TensarTech Wall skladajúceo sa z tvaroviek alebo panelov, ktoré možno nainštalovať bez použitia žeriavu alebo podpier. Tvarovky sú bezpečne pripojené k výstužnej geomreží pomocou odolných polymérových spojovacích konektorov.

Jednoducho inštalovateľné Technológie Tensar môžu skrátiť dobu výstavby a znížiť náklady

S pomocou geomreží, výrobkami protieróznej ochrany a systémov TensarTech Wall môžu stavební inžinieri navrhnúť spoľahlivé, pružné a ekologicky efektívne systémy ochrany proti záplavám. Tieto systémy v porovnaní s tradičnými metódami môžu znížiť náklady a dobu výstavby až o polovicu.

V prípade vnútrozemských vodných tokov a plôch (rieky, jazerá, priehrady, odvodňovacie kanály) často poskytuje adekvátnu ochranu pred eróziou pôdy prírodná vegetácia. Ale v oblastiach, kde sa môžu tvoriť záplavové vlny alebo príležitostné toky o vysokých rýchlostiach prúdenia, protierózna rohož Tensar Mat ponúka lacnú ochrannú vrstvu, čím a stabilizuje povrch do času uchytenia vegetácie a dôjde k dlhodobému posilneniu koreňového systému. North American Green, člen skupiny Tensar, ponúka komplexné protierózne riešenie a spevnenie trávnatej vrstvy. Široké produktové portfólio North American Green, odborné znalosti, pokročilé technológie, služby zákazníkom a rozširovanie pôsobnosti odlišujú tieto výrobky na trhu plnom mnohých alternatív.

Need help?

Product Literature